Virtuaalitodellisuudessa voi tehdä mitä tahansa, terveydenhuollossakin

Tarinat

Virtuaalinen todellisuus (Virtual Reality eli VR) on tämän hetken puheenaihe. Sitä hyödynnetään jo terveydenhuollossakin muun muassa tilasuunnittelussa ja erilaisten terapioiden sekä leikkausten kulunsuunnittelussa ja kokemuksen kerryttäjänä.

Virtuaalisen todellisuuden totaalista kokemusta kannattaa kokeilla – harvoin pääsee käymään ”toisessa todellisuudessa” yhtä kätevästi. Esimerkiksi vasta suunnitteluasteella olevissa tiloissa pystyy jo kulkemaan ja katselemaan ja liikuttelemaan siellä olevia esineitä. Suunnitelmia voi helposti korjata ennen kuin rakennetaan tai tehdään eikä vasta sen jälkeen, kun on jo valmista tai joku menee pieleen. Rahaa ja aikaa säästyy ja käytettävyys paranee.

Ensimmäisiä VR-teknologian sovelluksia on käytetty sairaaloiden ja vaativien hoitotilojen, kuten leikkausosastojen yksityiskohtaiseen mallintamiseen. Näillä VR-malleilla on pystytty huomioimaan aikaisempaa paremmin esimerkiksi potilasvirrat ja vaativien hoitotilojen erityispiirteet jo suunnitteluvaiheessa ja siten tekemään tiloista entistä paremmin käyttäjätarpeita vastaavia. VR-mallissa voi kulkea ja katsella, pohtia hoitolaitteiden sijoittelua ja kokeilla tilan käytettävyyttä.

VR -teknologiaa on sittemmin alettu hyödyntämään myös erilaisten terapioiden tukena. Terapioista mainittakoon vaikkapa peiliterapia, jossa VR-teknologialla autetaan käsileikatun potilaan kuntoutumista. Vastaavasti VR-teknologialla voidaan viedä potilas erilaisiin virtuaaliympäristöihin, joissa hän voi rauhassa totutella erilaisiin arkielämän haasteisiin. Ja edistymisen mukaan noita haasteita voidaan lisätä.

Myös kivunhoidossa VR-teknologian on osoitettu olevan avuksi, sillä toiseen (virtuaaliseen) ympäristöön siirtymisellä on osoitettu olevan kivun aistimista lieventävä vaikutus. Tulee muuta ajateltavaa ja katseltavaa. Tätä onkin hyödynnetty kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä.

Viimeisimpänä sovellusalana VR-teknologiaa on alettu hyödyntämään vaativien leikkausten suunnittelussa ja harjoittelussa. Tässä lääketieteellisten kuvantamislaitteiden tuottama tieto sovitetaan VR-teknologian kanssa yhteen. Lopputuloksena on yksityiskohtainen malli kuvatusta kohteesta. Tällä mallilla leikkaava lääkäri pystyy jopa harjoittelemaan suunniteltua leikkausta, niin monta kertaa kuin katsoo aiheelliseksi.

VR-teknologia ei siis ole tulevaisuutta, vaan se on jo osana arkea, myös suomalaisessa terveydenhuollossa. Sen tarjoamat mahdollisuudet ovat huikeita ja mitä enemmän kertyy kokemusta, sitä enemmän teknologia kehittyy ja mahdollistaa.

Mediq Suomi toimii tiiviissä yhteistyössä suomalaisen terveydenhuollon VR-teknologiayrityksen ADESANTE kanssa. Yhdessä muun muassa nämä yritykset tuottavat VR-teknologiaan perustuvia ratkaisuja suomalaiselle terveydenhuollolle.

Katso lisää aiheesta: https://www.mediq.fi/Mediq_Smartroom.