Soteuudistus ja kustannusvaikuttavuus: missä mennään?

Teams

Soteuudistus ja kustannusvaikuttavuus: missä mennään?

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kari Hakari antaa selvityksen soteuudistuksesta ja kustannusvaikuttavuudesta sekä luotaa tulevaan.

Mitä kustannusvaikuttavuudella tarkoitetaan? Mihin ollaan menossa? Syntyykö Suomeen kustannusvaikuttavuuskeskus? Miten se toimisi? Mikä on eri toimijoiden rooli?

Teams -tilaisuus on avoin Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritysten ja  sidosryhmien edustajille sekä asiasta kiinnostuneille.

Kirjaus Suomen hallitusohjelmasta 2023-2027

”Hallitus uudistaa ja vahvistaa kansallista terveydenhuollon menetelmien arviointia kokoamalla osaamisen ja resurssit yhdeksi kokonaisuudeksi.

Osaamiskeskittymässä kehitetään ja vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmien arviointia. Samalla koordinoidaan osaamista laatuun ja vaikuttavuuteen liittyen. Vakiinnutetaan verkostomainen ja koordinoitu hyvinvointialueiden toiminta, jolla tuetaan hyvinvointialueiden palveluiden laadun ja vaikuttavuuden vertaisarviointia sekä toiminnan vertaiskehittämistä ja seurantaa.

Otetaan käyttöön yhdenmukaisesti arvioituja, vaikuttavia ja kustannusvaikuttaviksi todettuja menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Säädetään julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja menetelmien palveluvalikoimaan kuulumisen ja kohdentamisen periaatteista palveluiden vaikuttavuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Selvitetään mahdollisuus säätää kansallisesta toimijasta, jolla on toimivalta linjata sitovasti menetelmien ja palveluiden kuulumisesta palveluvalikoimaan tai rajaamisesta sen ulkopuolelle.”

Liitteet

Kari Hakari, STM

stm-hakari-sailab-medtech-finland-ry.pdf, 2 Mt

Lataa

Laura Hollanti, Sailab MedTech Finland

hollanti-avaus-6-11-2023.pdf, 1 Mt

Lataa