Ilmoitukset vaarallisista seoksista myrkytystietokeskusten käyttöön -webinaari maahantuojille ja jatkokäyttäjille

Webinaarialusta

Ilmoitukset vaarallisista seoksista myrkytystietokeskusten käyttöön -webinaari maahantuojille ja jatkokäyttäjille

Tilaisuuden järjestää Tukes.

Maahantuojien ja jatkokäyttäjien on ilmoitettava 1.1.2021 alkaen tietoja terveydelle vaaralliseksi luokitelluista tai fysikaalista vaaraa aiheuttavista seoksista Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tietojärjestelmän kautta. Myrkytystietokeskus käyttää tietoja lääkinnällisten neuvojen antamiseksi hätätapauksissa. Aiemmin ilmoitus on ollut osa kemikaalituoterekisteriin tehtävää tietojen toimittamista.

Kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen seosten osalta on tehtävä yhdenmukaistettujen EU-tietovaatimusten mukainen ilmoitus myrkytystietokeskuksia varten 1.1.2021 alkaen. Teollisuuskäyttöön tarkoitetuille seoksille vaatimuksia sovelletaan 1.1.2024 alkaen. Ilmoitusvelvollisuus perustuu CLP-asetuksen artiklaan 45 ja liitteeseen VIII.

Webinaarin ohjelmassa on:

  • CLP-asetus ja liite VIII:n velvoitteet
  • ECHAn PCN-portaalin käyttö – miten laatia ja toimittaa tietoja myrkytystietokeskusten käyttöön tarkoitettuun ilmoitukseen
  • Kansallinen kemikaali-ilmoitus KemiDigissä

Ilmoittaudu tästä linkistä viimeistään 25.1.2021.