Apuvälineet ja omaehtoinen elämä

Teams

Apuvälineet ja omaehtoinen elämä

Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön sujuva arki ja hyvä elämänlaatu edellyttävät toimivia apuvälineitä. Ne auttavat selviytymään itsenäisesti kotona ja kodin ulkopuolella sekä ehkäisemään toimintakyvyn heikentymistä. Apuvälineiden avulla voidaan edistää kuntoutumista, tukea, ylläpitää sekä parantaa liikkumis- ja toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa. (https://www.invalidiliitto.fi/vammaisuus/vamman-kanssa/apuvalineet, 13.11.2023)

Apuvälineistä suurin osa on lääkinnällisiä laitteita eli terveysteknologiaa. Niitä säädellään ja valvotaan kansainvälisesti ja kansallisesti potilasturvallisuuden vuoksi.

Tule kaikille avoimeen teamsiin kuulemaan lisää alasta ja sen mahdollisuuksista ihmisten omaehtoisen arjen tukena.

Ohjelma vahvistetaan myöhemmin.