Lääkinnällisten laitteiden tietokanta Sailab Fennica

Sailab Fennica on ainutlaatuinen lääkinnällisten laitteiden (terveysteknologian tarvikkeiden) tietokanta, joka edistää sähköistä kaupankäyntiä ja tiedonsiirtoa.

Sailab Fennican käyttäjäksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen organisaatio, joka valmistaa, jakelee, maahantuo, tuottaa, tilaa, käyttää tai hyödyntää lääkinnällisiä laitteita, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita tai näihin rinnastettavia ratkaisuja.

Tietokannan omistaa MedTech Palvelut MP Oy.

Lue lisää jäljempää ja liity mukaan.

Sailab Fennican palvelupyyntö

Tällä lomakkeella tehdään kaikki päivitys- ja muutospyynnöt -nimikkeistöön. Pyynnöt käsitellään tässä vaiheessa viikoittain.

HUOM! Sähköpostitse tai puhelimitse saapuneita pyyntöjä ei käsitellä.

Yritykset, hyvinvointialueet ja muut Sailab Fennicaa käyttävät terveydenhuollon toimijat maksavat nimikkeistön käyttömaksut neljässä maksuluokassa tuotetietojen määrän ja organisaation koon mukaan. Lisäksi järjestelmään voi ostaa katselutunnukset.

  • Avokenttään tulee selkeästi määritellä palvelutarve Sailab Fennicaa koskien. Mikäli kyseessä on uusi nimikekoodi tai vanhan koodin osalta ongelma, kerro tekstissä myös eri tasojen hierarkiakoodit ja nimikenumerot (l. tuotelajin nimike, 6 numeron sarja). HUOM! Epäselvät pyynnöt palautetaan lähettäjälle täydennettäväksi.

Miten Sailab Fennica toimii?

Nimikkeiden ja tuotteiden määrät ovat kasvaneet tasaisesti. Sailab Fennicasta löytyy jo 32 000 nimikettä sekä yli 75 000 tuotteen tiedot.
Kun hyvinvointialueen ostopäällikkö tai muu hankinnan ammattilainen tilaa terveydenhuollon tarvikkeita, hän käyttää Sailab Fennicaa. Se on yleinen työkalu varsinkin julkisissa hankinnoissa ja tuotetietojen hakemisessa.

Tuoteinformaatiosta vastaavat terveysteknologiayritykset, mutta nimikkeistön kehittämiseen osallistuvat myös kaikki käyttäjäryhmät; yliopistosairaalat, keskussairaalat, terveyskeskukset sekä tarviketoimittajat. Tuotetietoja päivitetään koko ajan, nimikkeitä kerran viikossa ja uusi nimikkeistö julkaistaan kerran viikossa.

Sailab Fennicaan on liittynyt 54 terveysteknologiayritystä ja 24 terveydenhuollon organisaatiota. Käyttäjiä on useita satoja.

Tarjouspyyntöjen ja tilausten lisäksi tietokantaa käytetään tiedonhakuun. Sairaalat hakevat tuotetietoja sekä muiden sairaaloiden ja terveysteknologiayritysten yhteystietoja. Sivuilta on suorat linkit yritysten nettikauppoihin ja sähköisiin tuoteluetteloihin.

Nimikkeistöä voidaan hyödyntää myös varastonhallinnassa sekä välinehuollon – ja leikkaussalien toiminnanohjausjärjestelmissä. Sairaaloiden taloushallinto voi soveltaa nimikkeistöä kustannuslaskentaan ja tilastointiin.

Terveydenhuollon organisaatiot käyttävät nimikkeistöä esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, tuotetietojen haussa, toiminnanohjauksessa ja kustannuslaskennassa. Sailab Fennica sisältää kansallisen tarvikenimikkeistön tuotetietoineen sekä toimittajien ja sairaaloiden yhteystiedot.

Sailab Fennica on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon organisaatioille ja terveysteknologiayrityksille. Tietokannan tuoteinformaatiosta vastaavat tietokannassa olevat yritykset ja nimikkeistön kehittämiseen osallistuvat myös terveydenhuollon organisaatiot. Tietokannan omistaa MedTech Palvelut MP Oy, joka on Sailab – MedTech Finland ry:n omistama palvelutoiminnan yhtiö.

Järjestelmän käytöstä maksetaan eri maksuluokissa. Maksuluokat löytyvät jäljempää.

Haluatko käyttäjäksi?

Sailab Fennican käyttäjiksi ovat tervetulleita kaikki terveydenhuollon organisaatiot ja lääkinnällisiä laitteita ja/tai in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita tarjoavat yritykset.

Liittymisen voi tehdä sähköisesti yllä olevalla lomakkeella.

Sailab Fennicaan liittyminen

Tällä lomakkeella liitytään Sailab Fennica -nimikkeistöön. Liittymiset käsitellään tässä vaiheessa viikoittain. Hinnastot löytyvät Sailab Fennican nettisivuilta. HUOM! Sähköpostitse tai puhelimitse saapuneita pyyntöjä ei käsitellä.

Sailab Fennican käyttömaksut

Yritykset, sairaanhoitopiirit ja muut Sailab Fennicaa käyttävät terveydenhuollon toimijat maksavat käyttömaksut neljässä maksuluokassa. Maksuluokka määräytyy tuotetietojen määrän ja organisaation koon mukaan. Aiemmin maksuluokkia on ollut kolme. Uusi käytäntö huomioi paremmin kaikenkokoiset toimijat ja mahdollistaa Sailab Fennican määrätietoisen ja ripeän kehittämistyön.

Käyttömaksu käsittää kalenterivuoden,

 

Terveysteknologiaa tarjoavien yritysten käyttömaksut muodostuvat tuotetietojen määrän ja organisaation koon mukaan. Hinnat maksuluokittain vuodelle 2024 ja hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

Hyvinvointialueet 4800 euroa per vuosi.

Maksuluokka A:

Maksuluokkaan kuuluvat yritykset, joilla on yli 2 500 tuotetta sekä yo-sairaalat ja terveydenhuollon valtakunnalliset toimijat

  • 10 000 € terveysteknologiayritys
  • 4 800 € terveydenhuollon suuret organisaatiot (Ml. HVAt)
  • 5 000 € Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritys (50 %:n jäsenetu)

Maksuluokka B:

Maksuluokkaan kuuluvat yritykset, joilla on 1500–2499 tuotetta

  • 7 800 € terveysteknologiayritys
  • 3 900 € Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritys (50 %:n jäsenetu)

Maksuluokka C:

Maksuluokkaan kuuluvat yritykset, joilla on 300–1499 tuotetta

  • 5 600 € terveysteknologiayritys
  • 2 800 € Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritys (50 %:n jäsenetu)

Maksuluokka D:

Maksuluokkaan kuuluvat yritykset, joilla on 1–299 tuotetta

  • 3 400 € terveysteknologiayritys
  • 1 700 € Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritys (50 % jäsenetu)