Terveydenhuollon tarvikkeiden tietokanta Sailab Fennica

Sailab Fennica on ainutlaatuinen terveysteknologian ratkaisujen tietokanta, joka edistää sähköistä kaupankäyntiä ja tiedonsiirtoa.

Kirjaudu Sailab Fennicaan

Sailab Fennican palvelupyyntö

Tällä lomakkeella tehdään kaikki päivitys- ja muutospyynnöt Sailab Fennica -nimikkeistöön. Pyynnöt käsitellään tässä vaiheessa viikoittain.

HUOM! Sähköpostitse tai puhelimitse saapuneita pyyntöjä ei käsitellä.

  • Avokenttään tulee selkeästi määritellä palvelutarve Sailab Fennicaa koskien. Mikäli kyseessä on uusi nimikekoodi tai vanhan koodin osalta ongelma, kerro tekstissä myös eri tasojen hierarkiakoodit ja nimikenumerot (l. tuotelajin nimike, 6 numeron sarja). HUOM! Epäselvät pyynnöt palautetaan lähettäjälle täydennettäväksi.

Miten Sailab Fennica toimii?

Tietojärjestelmän uusimisen jälkeen (2007) nimikkeiden ja tuotteiden määrät ovat kasvaneet tasaisesti. Sailab Fennicasta löytyy jo 32 000 nimikettä sekä yli 75 000 tuotteen tiedot.

Kun sairaanhoitopiirin ostopäällikkö tai muu hankinnan ammattilainen tilaa terveydenhuollon tarvikkeita, hän käyttää Sailab Fennicaa. Se on yleinen työkalu varsinkin julkisissa hankinnoissa ja tuotetietojen hakemisessa.

Tuoteinformaatiosta vastaavat terveysteknologiayritykset, mutta nimikkeistön kehittämiseen osallistuvat myös kaikki käyttäjäryhmät; yliopistosairaalat, keskussairaalat, terveyskeskukset sekä tarviketoimittajat. Tuotetietoja päivitetään koko ajan, nimikkeitä kerran kuussa ja uusi nimikkeistö julkaistaan aina kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Sailab Fennicaan on liittynyt 50 terveysteknologiayritystä ja 27 terveydenhuollon organisaatiota. Käyttäjiä on useita satoja.

Tarjouspyyntöjen ja tilausten lisäksi tietokantaa käytetään tiedonhakuun. Sairaalat hakevat tuotetietoja sekä muiden sairaaloiden ja terveysteknologiayritysten yhteystietoja. Sivuilta on suorat linkit yritysten nettikauppoihin ja sähköisiin tuoteluetteloihin.

Nimikkeistöä voidaan hyödyntää myös varastonhallinnassa sekä välinehuollon – ja leikkaussalien toiminnanohjausjärjestelmissä. Sairaaloiden taloushallinto voi soveltaa nimikkeistöä kustannuslaskentaan ja tilastointiin.

Terveydenhuollon organisaatiot käyttävät nimikkeistöä esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, tuotetietojen haussa, toiminnanohjauksessa ja kustannuslaskennassa. Sailab Fennica sisältää kansallisen tarvikenimikkeistön tuotetietoineen sekä toimittajien ja sairaaloiden yhteystiedot.

Sailab Fennica on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon organisaatioille ja terveysteknologiayrityksille. Tietokannan tuoteinformaatiosta vastaavat tietokannassa olevat yritykset ja nimikkeistön kehittämiseen osallistuvat myös terveydenhuollon organisaatiot. Tietokannan omistaa Pro SL Oy, joka on Sailab -MedTech Finland ry:n omistama palvelutoiminnan yhtiö.

Liittyminen järjestelmään on maksutonta. Käytöstä maksetaan eri maksuluokissa:
A) 4300 euroa/v yli 10 000 tuotetta tai yo-sairaala
B) 2200 euroa/v 1000-9999 tuotetta tai alue-/keskussairaala
C) 1500 euroa/vuosi 1-999 tuotetta tai terveysasema

Haluatko käyttäjäksi?

Sailab Fennican käyttäjiksi ovat tervetulleita kaikki terveydenhuollon organisaatiot ja lääkinnällisiä laitteita ja/tai in vitro diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita tarjoavat yritykset.

Liittyminen on ilmaista, käyttömaksut vuonna 2019 ovat seuraavat:

  • 4 300 euroa/vuosi, yliopistosairaala tai yli 10 000 tuotetta
  • 2 200 euroa/vuosi, alue- tai keskussairaala, 1000-9999 tuotetta
  • 1 500 euroa/vuosi, terveysasema tai 1-999 tuotetta

Liittymisen voi tehdä sähköisesti yllä olevalla lomakkeella.

Sailab Fennican käyttömaksut

Yritykset, sairaanhoitopiirit ja muut Sailab Fennicaa käyttävät terveydenhuollon toimijat maksavat käyttömaksut kolmessa maksuluokassa tuotetietojen määrän ja organisaation koon mukaan.

Käyttömaksuluokat ja käyttömaksut

Maksuluokka A

Vuosihinta: 4 300 €
Tuotteiden määrä: Yli 10 000 tuotetta
Terveydenhuollon organisaatio: Yliopistosairaala

Maksuluokka B

Vuosihinta:  2 200 €
Tuotteiden määrä: 1000–9900 tuotetta
Terveydenhuollon organisaatio: Alue- tai keskussairaala

Maksuluokka  C

Vuosihinta: 1 500 €
Tuotteiden määrä:  1–999 tuotetta
Terveydenhuollon organisaatio: Terveysasema

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Sailab Fennican vuosimaksut 2020

Sailab Fennica on ainutlaatuinen terveysteknologian ratkaisujen tietokanta, joka edistää sähköistä kaupankäyntiä ja tiedonsiirtoa.

Tarjouspyyntöjen ja tilausten lisäksi tietokantaa käytetään tiedonhakuun. Sairaalat hakevat tuotetietoja sekä muiden sairaaloiden ja terveysteknologiayritysten yhteystietoja. Sivuilta on suorat linkit yritysten nettikauppoihin ja sähköisiin tuoteluetteloihin.

Nimikkeistöä voidaan hyödyntää myös varastonhallinnassa sekä välinehuollon ja leikkaussalien toiminnanohjausjärjestelmissä. Sairaaloiden taloushallinto voi soveltaa nimikkeistöä kustannuslaskentaan ja tilastointiin.

Terveydenhuollon organisaatiot käyttävät nimikkeistöä esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, tuotetietojen haussa, toiminnanohjauksessa ja kustannuslaskennassa. Sailab Fennica sisältää kansallisen tarvikenimikkeistön tuotetietoineen sekä toimittajien ja sairaaloiden yhteystiedot.

Sailab Fennica on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon organisaatioille ja terveysteknologiayrityksille. Tietokannan tuoteinformaatiosta vastaavat tietokannassa olevat yritykset ja nimikkeistön kehittämiseen osallistuvat myös terveydenhuollon organisaatiot. Tietokannan omistaa Pro SL Oy, joka on Sailab -MedTech Finland ry:n omistama palvelutoiminnan yhtiö. Pro SL Oy:n hallitus päätti vuoden 2020 käyttömaksut kokouksessaan 29.8.2019. Liittymismaksuja ei peritä vuonna 2020.

Vuosimaksuluokat ja vuosimaksut 2020

Maksuluokka A

Maksuluokkaan kuuluvat yritykset, joilla on yli 10 000 tuotetta sekä yo-sairaalat

8 600 € terveysteknologiayritys
4 300 € terveydenhuollon organisaatiot                                                                                  4 300 € Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyritys (50 %:n jäsenetu)

Maksuluokka B

Maksuluokkaan kuuluvat yritykset, joilla on 1000–9999 tuotetta sekä alue- tai keskussairaalat

4 400 € terveysteknologiayritys                                                                                                  2 200 € terveydenhuollon organisaatiot                                                                                    2 200 € Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyritys (50 %:n jäsenetu)

Maksuluokka C

Maksuluokkaan kuuluvat yritykset, joilla on 1-999 tuotetta sekä terveysasemat

3 000 € terveysteknologiayritys                                                                                                  1 500 € terveydenhuollon organisaatiot                                                                                    1 500 € Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyritys (50 %:n jäsenetu)

Katselutunnukset

2 000 € terveysteknologiayritys                                                                                                  1 000 € terveydenhuollon organisaatiot                                                                                    1 000 € Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyritys (50 %:n jäsenetu)

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

 

Helsingissä 5.9.2019 Pro SL Oy:n hallitus