Terveydenhuollon tarvikkeiden tietokanta Sailab Fennica

Sailab Fennica on ainutlaatuinen terveysteknologian ratkaisujen tietokanta, joka edistää sähköistä kaupankäyntiä ja tiedonsiirtoa. Sailab Fennican käyttäjäksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen organisaatio, joka valmistaa, jakelee, maahantuo, tuottaa, tilaa, käyttää tai hyödyntää lääkinnällisiä laitteita, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita tai näihin rinnastettavia ratkaisuja.

Lue lisää jäljempää ja liity mukaan.

Sailab Fennican palvelupyyntö

Tällä lomakkeella tehdään kaikki päivitys- ja muutospyynnöt -nimikkeistöön. Pyynnöt käsitellään tässä vaiheessa viikoittain.

HUOM! Sähköpostitse tai puhelimitse saapuneita pyyntöjä ei käsitellä.

Yritykset, sairaanhoitopiirit ja muut Sailab Fennicaa käyttävät terveydenhuollon toimijat maksavat nimikkeistön käyttömaksut neljässä maksuluokassa tuotetietojen määrän ja organisaation koon mukaan. Lisäksi järjestelmään voi ostaa katselutunnukset.

 • Avokenttään tulee selkeästi määritellä palvelutarve Sailab Fennicaa koskien. Mikäli kyseessä on uusi nimikekoodi tai vanhan koodin osalta ongelma, kerro tekstissä myös eri tasojen hierarkiakoodit ja nimikenumerot (l. tuotelajin nimike, 6 numeron sarja). HUOM! Epäselvät pyynnöt palautetaan lähettäjälle täydennettäväksi.

Miten Sailab Fennica toimii?

Nimikkeiden ja tuotteiden määrät ovat kasvaneet tasaisesti. Sailab Fennicasta löytyy jo 32 000 nimikettä sekä yli 75 000 tuotteen tiedot.

Kun sairaanhoitopiirin ostopäällikkö tai muu hankinnan ammattilainen tilaa terveydenhuollon tarvikkeita, hän käyttää Sailab Fennicaa. Se on yleinen työkalu varsinkin julkisissa hankinnoissa ja tuotetietojen hakemisessa.

Tuoteinformaatiosta vastaavat terveysteknologiayritykset, mutta nimikkeistön kehittämiseen osallistuvat myös kaikki käyttäjäryhmät; yliopistosairaalat, keskussairaalat, terveyskeskukset sekä tarviketoimittajat. Tuotetietoja päivitetään koko ajan, nimikkeitä kerran viikossa ja uusi nimikkeistö julkaistaan kerran viikossa.

Sailab Fennicaan on liittynyt 54 terveysteknologiayritystä ja 24 terveydenhuollon organisaatiota. Käyttäjiä on useita satoja.

Tarjouspyyntöjen ja tilausten lisäksi tietokantaa käytetään tiedonhakuun. Sairaalat hakevat tuotetietoja sekä muiden sairaaloiden ja terveysteknologiayritysten yhteystietoja. Sivuilta on suorat linkit yritysten nettikauppoihin ja sähköisiin tuoteluetteloihin.

Nimikkeistöä voidaan hyödyntää myös varastonhallinnassa sekä välinehuollon – ja leikkaussalien toiminnanohjausjärjestelmissä. Sairaaloiden taloushallinto voi soveltaa nimikkeistöä kustannuslaskentaan ja tilastointiin.

Terveydenhuollon organisaatiot käyttävät nimikkeistöä esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, tuotetietojen haussa, toiminnanohjauksessa ja kustannuslaskennassa. Sailab Fennica sisältää kansallisen tarvikenimikkeistön tuotetietoineen sekä toimittajien ja sairaaloiden yhteystiedot.

Sailab Fennica on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon organisaatioille ja terveysteknologiayrityksille. Tietokannan tuoteinformaatiosta vastaavat tietokannassa olevat yritykset ja nimikkeistön kehittämiseen osallistuvat myös terveydenhuollon organisaatiot. Tietokannan omistaa MedTech Palvelut MP Oy, joka on Sailab – MedTech Finland ry:n omistama palvelutoiminnan yhtiö.

Järjestelmän käytöstä maksetaan eri maksuluokissa. Maksuluokat löytyvät jäljempää.

Haluatko käyttäjäksi?

Sailab Fennican käyttäjiksi ovat tervetulleita kaikki terveydenhuollon organisaatiot ja lääkinnällisiä laitteita ja/tai in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita tarjoavat yritykset.

Liittymisen voi tehdä sähköisesti yllä olevalla lomakkeella.

Sailab Fennicaan liittyminen

Tällä lomakkeella liitytään Sailab Fennica -nimikkeistöön. Liittymiset käsitellään tässä vaiheessa viikoittain. Hinnastot löytyvät Sailab Fennican nettisivuilta. HUOM! Sähköpostitse tai puhelimitse saapuneita pyyntöjä ei käsitellä.

Sailab Fennican käyttömaksut

Pro SL:n hallituksen päätöksellä Sailab Fennican hinnoittelua on tarkistettu kesäkuun 2021 alusta. Yritykset, sairaanhoitopiirit ja muut Sailab Fennicaa käyttävät terveydenhuollon toimijat maksavat käyttömaksut jatkossa neljässä maksuluokassa. Maksuluokka määräytyy tuotetietojen määrän ja organisaation koon mukaan. Aiemmin maksuluokkia on ollut kolme. Uusi käytäntö huomioi paremmin kaikenkokoiset toimijat ja mahdollistaa Sailab Fennican määrätietoisen ja ripeän kehittämistyön.

Käyttömaksu käsittää kalenterivuoden, yritykset laskutetaan kesäkuussa ja terveydenhuollon toimijat maaliskuussa.

Terveysteknologiaratkaisujen tietokanta Sailab Fennican kehittäminen hankintaorganisaatioiden ja terveysteknologiayritysten tiiviissä yhteistyössä on erittäin tärkeää. Tätä yhteistyötä tulee myös jatkaa. Käynnissä oleva nimikkeiden yhdenmukaistaminen lisää edelleen turvallisuutta ja vähentää virheitä sekä vaaratilanteita tuotteiden käyttöympäristöissä.

Olemme aloittaneet Sailab Fennican kehittämistyön uuden kehittämispäällikön Ulla Taavitsaisen johdolla. Toimintaympäristön kehittämisestä vastaa ohjelmistoyritys Solenovo. Tuotetietojen käytettävyyteen keskittyvä ensimmäinen nimikkeistötyöryhmä on nimetty ja kutsuttu koolle. Käyttölogiikan hiomista tehdään myöhemmin perustettavan, IT-asiantuntijoista koostuvan ryhmän kanssa.

Yritykset, sairaanhoitopiirit ja muut Sailab Fennicaa käyttävät terveydenhuollon toimijat maksavat käyttömaksut neljässä maksuluokassa tuotetietojen määrän ja organisaation koon mukaan.

Maksuluokka A

Maksuluokkaan kuuluvat yritykset, joilla on yli 2 500 tuotetta sekä yo-sairaalat ja muut terveydenhuollon valtakunnalliset toimijat

 • 9 000 € terveysteknologiayritys
 • 4 300 € terveydenhuollon organisaatiot
 • 4 500 € Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritys (50 %:n jäsenetu)

Maksuluokka B

Maksuluokkaan kuuluvat yritykset, joilla on 1500–2499 tuotetta sekä alue- tai keskussairaalat

 • 7 000 € terveysteknologiayritys
 • 2 200 € terveydenhuollon organisaatiot
 • 3 500 € Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritys (50 %:n jäsenetu)

Maksuluokka C

Maksuluokkaan kuuluvat yritykset, joilla on 300–1499 tuotetta sekä terveysasemat ja kunnalliset toimijat

 • 5 000 € terveysteknologiayritys
 • 1 500 € terveydenhuollon organisaatiot
 • 2 500 € Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritys (50 %:n jäsenetu)

Maksuluokka D

Maksuluokkaan kuuluvat yritykset, joilla on 1–299 tuotetta  

 • 3 000 € terveysteknologiayritys 
 • 1 500 € Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritys (50 % jäsenetu)  

viranomaisorganisaatiot

 • 3000 €

Katselutunnukset

Katselutunnukset ovat voimassa kuukauden (30 vrk) kerrallaan. Mikäli organisaatio liittyy Sailab Fennican käyttäjäksi saman kalenterivuoden puolella, hyvitetään katselutunnukset vuosimaksun hinnassa.

 • 2 000 € terveysteknologiayritys
 • 1 000 € terveydenhuollon organisaatiot
 • 1 000 € Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritys (50 %:n jäsenetu)