Ympäristön linja-asiakirja

Terveysteknologiayritykset ovat sitoutuneet vastuullisuuteen, luonnon monimuotoisuuden varjelemiseen ja ympäristösääntelyn kehittämiseen. Terveysteknologian ratkaisut auttavat terveydenhuoltoa vihreässä siirtymässä. Kemikaali-, ympäristö- ja vastuullisuussääntelyä tarvitaan, mutta sitä on kehitettävä yhdessä.

Terveysteknologian toimiala on kansainvälisesti ja kansallisesti tiukasti säännelty toimiala. Terveysteknologiassa käytettävät kemikaalit ovat vahvasti yhteydessä terveysteknologian turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksiin.

Sailab – MedTech Finland ry:n 25.8.2022 hyväksymässä linja-asiakirjassa esitellään erityispiirteet, jotka tulisi huomioida kemikaali-, ympäristö- ja vastuullisuussääntelyn kehittämisessä. Sääntelyä kehittäessä on varmistuttava, että terveydenhuollon kriittiset toimet, potilasturvallisuus ja lääkinnällisten laitteiden sekä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden saatavuus turvataan.

Toimivaa sääntelyä voivat edistää niin poliittiset päättäjät, ministeriöiden virkamiehet kuin toimivaltaisten viranomaisten virkamiehet, kukin tahollaan. Asiakirja havainnollistaa myös käytännön tasolla, miten kemikaaleita käytetään terveysteknologiassa ja mitä kemikaaliaineen muuttaminen tarkoittaa terveysteknologian sääntelyn näkökulmasta.

Liitteet

Ympäristön linja-asiakirja

sailab-medtech-finland-ryn-nakemykset-ymparistosaantelyyn.pdf, 155 kt

Lataa