Tavoiteasiakirja Digi-HTA-arviointien toteuttamisesta Suomessa

Sailab – MedTech Finland ry on julkaissut tavoitteensa koskien kansallista Digi-HTA-prosessia. Tavoiteasiakirjassa kerrotaan, millainen terveysteknologiayritysten näkemys Digi-HTA-arviointien toteuttamisesta Suomessa on. Asiakirja erittelee miten tarkoituksenmukainen arviointiprosessi tulisi rakentaa ja mitä hyötyjä sillä saavutettaisiin. Samalla kiinnitetään huomiota uhkiin, joita prosessia kehittäessä tulee välttää. Samat perusperiaatteet pätevät myös muihin HTA-arviointeihin.

Digi-HTA on terveydenhuollossa käytettävien mobiilisovellusten, robotiikan ja tekoälyn arvioimiseen kehitetty työkalu. Sen keskeisiä arvioitavia osa-alueita ovat menetelmän vaikuttavuus, turvallisuus, kustannukset ja käytettävyys. Digitaaliset ratkaisut yleistyvät terveydenhuollossa jatkuvasti. Suomeen on perustettu FinCCHTA, jonka yhtenä keskeisenä tehtävänä on Digi-HTA-arviointien kehittäminen. Siksi on syytä nostaa esiin hyvän Digi-HTA-prosessin edellytykset.

Tarkoituksenmukainen terveysteknologian arviointityö (HTA) tukee kestävän ja arvopohjaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteita ja on osa sen toteuttamista. Oikein toteutettuna terveysteknologian arviointityö vahvistaa uusien terveysteknologiaratkaisujen sujuvaa markkinoille saattamista ja käyttöönottoa. Arviointityö vaatii eri toimijoiden välistä yhteistyötä, myös kansainvälisellä tasolla. Yhteistyön tulee perustua avoimeen ja läpinäkyvään vuoropuheluun kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa. On huomattava, että terveysteknologia poikkeaa lääkkeistä merkittävästi ja tästä syystä terveysteknologian arviointia on kehitettävä omana kokonaisuutenaan.

Sailab – MedTech Finland ry:n tavoiteasiakirja löytyy kokonaisuudessaan oheisesta pdf-tiedostosta. Asiakirjan ovat valmistelleet yhdistyksen hallituksen valtuuttamina toimitusjohtaja Laura Simik, sääntelyn erityisasiantuntija Aku Turppo ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Lauri Seppälä.

Liitteet

Vapaaehtoinen ja yhteistyössä toteutettu Digi-HTA voi vahvistaa arvopohjaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteita

sailab-medtech-finland-ry-digi-hta-web1.pdf, 620 kt

Lataa