Sailab – MedTech Finland ry on vuonna 1977 perustettu Suomessa toimivien terveysteknologia-alan yritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö.

Sailab – MedTech Finland ry on terveysteknologian yritysten vahva yhteisö ja vaikuttaja. Tavoitteena on, että potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille voidaan tarjota turvallisia, laadukkaita ja innovatiivisia terveysteknologian ratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita, joilla jokaisesta eurosta saadaan enemmän terveyttä.

Sailab – MedTech Finland ry on mukana kehittämässä suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, edistämässä innovaatioita, kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä sekä vaikuttamassa lainsäädäntöön ja toimialan kehittymiseen.

Jäsenyritysten määrä 2017
100
YRITYSTÄ

Jäsenyritysten liikevaihto 2015
1,42
MILJARDIA EUROA

Toiminta ja organisaatio

Sailab – MedTech Finland ry:n käytännön toimintaa johtaa hallitus. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja kaksitoista jäsentä. Yhdistyksen toimistoa johtaa toimitusjohtaja Laura Simik.

Sailabin yhteystiedot

Mitä Sailab – MedTech Finland tekee?

Kehitämme alan yleisiä toiminnallisia menetelmiä ja suosituksia.

Seuraamme toimialaa koskevan lainsäädännön ja toimintaympäristön kehitystä ja vaikutamme siihen.

Edustamme jäsenkuntaamme viranomaisyhteistyössä ja valtakunnallisessa sekä maakunnallisessa päätöksenteossa.

Teemme alaa koskevia aloitteita ja esityksiä ja annamme lausuntoja toimialaa, terveydenhuoltoa sekä elinkeinoelämää koskevissa kysymyksissä.

Pyrimme luomaan ja ylläpitämään hyvät neuvottelusuhteet elinkeinoelämän ja terveydenhuollon toimijoihin, päätöksentekijöihin, järjestöihin ja viranomaisiin, sekä muihin yhteisöihin.

Edistämme alan ja jäsenyritysten tuntemusta yleisön keskuudessa harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä pitämällä yhteyksiä alan sidosryhmiin sekä muihin järjestöihin

Järjestämme jäsenillemme ja muille sidosryhmille erilaisia palveluita, jäsenetuja, koulutus-, kurssi- ja seminaaritilaisuuksia sekä muuta asiantuntijapalvelua sekä toimimme muilla vastaavilla tavoilla jäsenyritysten ja toimialan hyväksi.

Voimme toimintaamme varten omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, perustaa osakeyhtiöitä sekä ottaa vastaan tai tehdä lahjoituksia.

Kuulumme jäsenenä elinkeinoelämän ja muihin alan kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Suosituksia käytäntöjen yhtenäistämiseksi

Sailab – MedTech Finland ry on antanut useita alan kaupankäyntiä koskevia suosituksia, joiden päämääränä on alan kauppatapojen yhtenäistäminen.

Tietoa ja työkaluja

Keskeisin on suositus yleisiksi kauppaehdoiksi. Se sisältää määräykset kaikista kaupankäynnin yleisehdoista alkaen tarjouksen tekemisestä ja maksuehdoista aina takuuseen ja huoltoon asti.

Yhdistyksellä on suositukset ylläpito-, huolto- ja tukipalvelusopimuksista sekä lääkintä- ja laboratoriolaitteiden yleisistä takuuehdoista.

Sailab – MedTech Finland ry kannattaa vapaata kilpailua ja pyrkii kehittämään julkisia hankintoja entistä tasapuolisemmiksi ja tehokkaammiksi.

Terveysteknologia-alan tarvikenimikkeistö, Sailab Fennica -tietokanta on rakennettu julkisten hankintojen tueksi. Yhteinen kieli helpottaa ostamista ja säästää yhteiskunnan menoja miljoonia euroja vuodessa. Sailab Fennica on terveydenhuoltoalan yhteinen työkalu sähköisen kaupankäynnin ja tiedonsiirron edistämiseksi.

Sailab Fennican ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa projektipäällikkö Mervi Savolainen ja Sailab Fennican nimikkeistötyöryhmä.

Sailab – MedTech Finland ry on antanut suosituksen alan eettisistä toimintatavoista.

Vaikuttavaa yhteistyötä

Sailab MedTech Finland on MedTech Europe:n jäsen. Suomessa Sailab tekee yhteistyötä kaikkien terveydenhuollon päätöksentekoon vaikuttavien elinten ja organisaatioiden kanssa.