Sailab – MedTech Finland ry on terveysteknologiayritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö.

Sailab – MedTech Finland ry :n tavoitteena on, että potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille voidaan tarjota turvallisia, laadukkaita ja innovatiivisia terveysteknologian ratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita, joilla jokaisesta eurosta saadaan enemmän terveyttä.

Sailab – MedTech Finland ry on mukana kehittämässä suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, hankintoja, edistämässä innovaatioita, kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä sekä vaikuttamassa lainsäädäntöön ja toimialan kehittymiseen.

Liity jäseneksi

Jäsenyritysten määrä 2021
104
YRITYSTÄ

Yli 500 000 ratkaisua
potilaiden parhaaksi

Toiminta ja organisaatio

Sailab – MedTech Finland ry:n toimintaa johtaa hallitus. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja kolmetoista jäsentä. Yhdistyksen toimistoa johtaa toimitusjohtaja Laura Simik.

Sailabin yhteystiedot

Mitä Sailab – MedTech Finland tekee?

Koulutamme, tiedotamme ja järjestämme tapahtumia, jotta terveysteknologiaan liittyvä ymmärrys ja tietotaito lisääntyy.

Tiedotamme ja viestimme toimialasta ja yritysten ratkaisuista, sillä tunnettuutta tarvitaan. Terveysteknologia on terveyden tulevaisuutta.

Kehitämme alan yleisiä toiminnallisia menetelmiä ja suosituksia, esimerkiksi Kaupan ehtoja ja arvopohjaista hankintaa.

Järjestämme MD- ja IVD-asetuksesta seminaareja, infotilaisuuksia ja lisäämme tietoa uusien asetusten vaatimuksista.

Seuraamme toimialaa koskevan lainsäädännön ja toimintaympäristön kehitystä ja vaikutamme siihen.

Edustamme jäsenkuntaamme viranomaisyhteistyössä ja päätöksenteossa.

Teemme alaa koskevia aloitteita ja esityksiä ja annamme lausuntoja toimialaa, terveydenhuoltoa sekä elinkeinoelämää koskevissa kysymyksissä.

Pyrimme luomaan ja ylläpitämään hyvät neuvottelusuhteet elinkeinoelämän ja terveydenhuollon toimijoihin, päätöksentekijöihin, järjestöihin ja viranomaisiin, sekä muihin yhteisöihin.

Edistämme alan ja jäsenyritysten tuntemusta yleisön keskuudessa harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä pitämällä yhteyksiä alan sidosryhmiin sekä muihin järjestöihin

Järjestämme jäsenillemme ja muille sidosryhmille erilaisia palveluita, jäsenetuja, koulutus-, kurssi- ja seminaaritilaisuuksia sekä muuta asiantuntijapalvelua sekä toimimme muilla vastaavilla tavoilla jäsenyritysten ja toimialan hyväksi.

Voimme toimintaamme varten omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, perustaa osakeyhtiöitä sekä ottaa vastaan tai tehdä lahjoituksia.

Kuulumme jäsenenä elinkeinoelämän ja muihin alan kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Suosituksia käytäntöjen yhtenäistämiseksi

Sailab – MedTech Finland ry on antanut useita alan kaupankäyntiä koskevia suosituksia, joiden päämääränä on alan kauppatapojen yhtenäistäminen.

Tietoa ja työkaluja

Keskeisin suositus on Terveysteknologian kaupan ehdot. Kaupan ehtojen tarkoituksena on huomioida terveysteknologian erityisluonne hankinnoissa. Yhteiset Terveysteknologian kaupan ehdot osaltaan varmistavat potilasturvallisuutta ja edistävät innovaatioiden hyödyntämistä. Lisäksi ne ohjaavat osapuolten toimintaa entistäkin läpinäkyvämpään, kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan.

Yhdistyksellä on suositukset ylläpito-, huolto- ja tukipalvelusopimuksista sekä lääkintä- ja laboratoriolaitteiden yleisistä takuuehdoista.

Sailab – MedTech Finland ry kannattaa vapaata kilpailua ja pyrkii kehittämään julkisia hankintoja entistä tasapuolisemmiksi ja tehokkaammiksi.

Terveysteknologia-alan tarvikenimikkeistö, Sailab Fennica -tietokanta on rakennettu julkisten hankintojen tueksi. Yhteinen kieli helpottaa ostamista ja säästää yhteiskunnan menoja miljoonia euroja vuodessa. Sailab Fennica on terveydenhuoltoalan yhteinen työkalu sähköisen kaupankäynnin ja tiedonsiirron edistämiseksi.

Sailab Fennican ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavat päivittäjäverkosto ja Sailab Fennican nimikkeistötyöryhmä.

Sailab – MedTech Finland ry on antanut suosituksen alan eettisistä toimintatavoista.

Vaikuttavaa yhteistyötä

Sailab – MedTech Finland on MedTech Europe:n jäsen. Suomessa Sailab tekee yhteistyötä kaikkien terveydenhuollon päätöksentekoon vaikuttavien elinten ja organisaatioiden kanssa.