Sailab – MedTech Finland ry on terveys­teknologia­yritysten toimialajärjestö

Sailab – MedTech Finland ry:n ja sen jäsenyritysten tavoitteena on, että potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille voidaan tarjota turvallisia, laadukkaita ja innovatiivisia terveysteknologian ratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita.

Jäseneksi voi liittyä lääkinnällisiä laitteita ja/tai ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita valmistavat, maahantuovat ja/tai jakelevat yritykset.  Yritysten on sitouduttava Terveysteknologian eettiseen ohjeeseen, kilpailuoikeuden ohjeeseen ja muutoinkin näiden on toimittava kestävällä ja vastuullisella tavalla.

Sailab – MedTech Finland ry on itsenäinen ja sitoutumaton järjestö, jossa jäsenyritykset luovat linjat ja tekevät päätökset, toimihenkilöt taas vievät ne operatiivisiksi toimiksi. Jäsenyritykset ovat oikeutettu osallistumaan toimintaan ja saamaan MedTech Palvelut MP Oy:n palvelut jäsenhinnalla.

Kumppanuus- ja startup -jäsenyys on myös mahdollista. Olethan yhteydessä toimitusjohtaja Laura Hollantiin (laura.hollanti@sailab.fi tai 040 741 62 99).

Liity jäseneksi

Jäsenyritykset edustavat noin 90 % terveysteknologian markkinoista Suomessa. Terveysteknologiaa käytetään jokainen sekunti.

Yli 500 000 ratkaisua
potilaiden parhaaksi

Toiminta ja organisaatio

Sailab – MedTech Finland ry:n toimintaa johtaa hallitus. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja kolmetoista jäsentä. Yhdistyksen toimistoa johtaa toimitusjohtaja Laura Hollanti.

Sailabin yhteystiedot

Mitä Sailab – MedTech Finland tekee?

Koulutamme, tiedotamme ja järjestämme tapahtumia, jotta terveysteknologiaan liittyvä ymmärrys ja tietotaito lisääntyy.

Tiedotamme ja viestimme toimialasta ja yritysten ratkaisuista, sillä tunnettuutta tarvitaan. Terveysteknologia on terveyden tulevaisuutta.

Kehitämme alan yleisiä toiminnallisia menetelmiä ja suosituksia, esimerkiksi Kaupan ehtoja ja arvopohjaista hankintaa.

Järjestämme MD- ja IVD-asetuksesta seminaareja, infotilaisuuksia ja lisäämme tietoa uusien asetusten vaatimuksista.

Seuraamme toimialaa koskevan lainsäädännön ja toimintaympäristön kehitystä ja vaikutamme siihen.

Edustamme jäsenkuntaamme viranomaisyhteistyössä ja päätöksenteossa.

Teemme alaa koskevia aloitteita ja esityksiä ja annamme lausuntoja toimialaa, terveydenhuoltoa sekä elinkeinoelämää koskevissa kysymyksissä.

Pyrimme luomaan ja ylläpitämään hyvät neuvottelusuhteet elinkeinoelämän ja terveydenhuollon toimijoihin, päätöksentekijöihin, järjestöihin ja viranomaisiin, sekä muihin yhteisöihin.

Edistämme alan ja jäsenyritysten tuntemusta yleisön keskuudessa harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä pitämällä yhteyksiä alan sidosryhmiin sekä muihin järjestöihin

Järjestämme jäsenillemme ja muille sidosryhmille erilaisia palveluita, jäsenetuja, koulutus-, kurssi- ja seminaaritilaisuuksia sekä muuta asiantuntijapalvelua sekä toimimme muilla vastaavilla tavoilla jäsenyritysten ja toimialan hyväksi.

Voimme toimintaamme varten omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, perustaa osakeyhtiöitä sekä ottaa vastaan tai tehdä lahjoituksia.

Kuulumme jäsenenä elinkeinoelämän ja muihin alan kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Suosituksia ja tietoa

Sailab – MedTech Finland ry on terveysteknologian asiantuntijaorganisaatio.

Perustelemme näkemyksemme tutkitulla tiedolla, silti ihmisläheisesti. Osallistumme rohkeasti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuomme uusia näkökulmia.Asiantuntijuus ei sulje pois rentoa ja reipasta tyyliä.

Tietoa ja työkaluja

Keskeisin suositus on Terveysteknologian kaupan ehdot. Kaupan ehtojen tarkoituksena on huomioida terveysteknologian erityisluonne hankinnoissa. Yhteiset Terveysteknologian kaupan ehdot osaltaan varmistavat potilasturvallisuutta ja edistävät innovaatioiden hyödyntämistä. Lisäksi ne ohjaavat osapuolten toimintaa entistäkin läpinäkyvämpään, kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan.

Sailab – MedTech Finland ry kannattaa vapaata kilpailua ja pyrkii kehittämään julkisia hankintoja entistä tasapuolisemmiksi ja tehokkaammiksi.

Terveysteknologian tietokanta, Sailab Fennica on rakennettu julkisten hankintojen tueksi.  Sailab Fennica on terveydenhuoltoalan yhteinen työkalu sähköisen kaupankäynnin ja tiedonsiirron edistämiseksi.

Sailab Fennican ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavat päivittäjäverkosto ja Sailab Fennican nimikkeistötyöryhmä.

Vaikuttavaa yhteistyötä

Sailab – MedTech Finland on MedTech Europe:n jäsen.

Lisäksi Sailab –MedTech Finland ry on Kaupan liiton ja Suomen Yrittäjien toimialajärjestö sekä ETU ry:n ja Keskuskauppakamarin jäsen.

Suomessa Sailab tekee yhteistyötä kaikkien terveydenhuollon päätöksentekoon vaikuttavien elinten ja organisaatioiden kanssa.