Lausunto valtion T&K-rahoituksen monivuotisesta suunnittelmasta

Lausunnot

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotisessa suunnittelmassa tulee huomioiden terveysteknologian erityispiirteet.

Sailab – MedTech Finland ry korostaa lausunnossaan seuraavia asioita:

  • Terveysteknologian kasvustrategia on tärkeää panna toimeen kaikilta osin.
  • Tavoite T&K-toiminnan rahoituksen nostamisesta 4 prosenttiin BKT:sta on oikea.
  • Terveysteknologian alakohtainen sääntely on tärkeää tunnistaa T&K-toiminnassa.
  • Kliinisessä tutkimuksessa on tiivistettävä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.
  • Toisiolakia tulee uudistaa terveysteknologian T&K-näkökulma huomioiden.
  • Tutkimuslupamenetelmiä tulee kehittää ja nopeuttaa.
  • Erilaisten yritysten mahdollisuuksia T&K-toimintaan ja rahoitukseen on kehitettävä.
  • Korkea osaaminen on taattava jatkossakin.
  • Sääntelyn on oltava mahdollistavaa ja päällekkäistä lainsäädäntöä tulee välttää.

Terveysteknolgian alakohtainen sääntely vaikuttaa myös tutkimus- ja kehittämistoimintaan

Terveysteknologian näkökulmasta olennaista on tunnistaa alakohtainen EU-sääntely. Terveysteknologiaa (lääkinnälliset laitteet ja in vitro eli ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet) sääntelevät MD (medical device) ja IVD (in vitro device) -asetukset, jotka asettavat omat vaatimuksensa terveysteknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Tulevan EU-sääntelyn (esim. tekoaälyasetus, datasäädös, eurooppalainen terveysdata-avaruus) valmistelussa on varmistettava, että lainsäädäntöön ei muodostu päällekkäisyyksi. Sailab – MedTech Finland painottaa, että kansallisessa toimeenpanossa tulee kiinnittä erityistä huomiota siihen, että lainsäädäntö on tutkimus- ja kehittämistoimintaan kannustavaa ja mahdollistavaa.

 

Lisätietoja

Hanna Hietala

Hanna Hietala

Elinkeinopoliittinen asiantuntija

+358 41 544 95 00

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299

Liitteet

Lausunto valtion T&K-rahoituksen käytön monivuoritseen suunnitelmaan

smtf-lausunto-valtion-tk-rahoituksen-kayton-monivuotinen-suunnitelma-1.pdf, 211 kt

Lataa