Lausunto hankintalain päivityksestä: Reilu markkina on edellytys julkisten hankintojen onnistumiselle

Lausunnot

Sailab – MedTech Finland ry toteaa lausunnossaan, että monitoimijainen, kilpailtu ja reilu markkina on edellytys julkisten hankintojen onnistumiselle.

Hallituksen esitys kilpailu- ja kuluttajavirastolle ehdotetusta uudesta määräajasta 141 §:ssä antaa virastolle nykyistä paremman mahdollisuuden toteuttaa tehtäväänsä hankintojen valvojana.   

Ehdotetut selkeytykset alihankkinoiden poissulkemiseen ovat kannatettavia. Samalla korostamme sitä, että muutoksen ei tulisi lisätä tarjoajien tai hankintayksiköiden hallinnollista taakkaa nykyisestä.  

Terveysteknologian noin 500 000 ratkaisun merkitys on sosiaali- ja terveydenhuollolle kriittinen. Lääkinnälliset laitteet ja ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet tulevat käyttöön ensisijaisesti julkisten hankintojen kautta. Terveysteknologia on tarkkaan säädeltyä ja sen käyttö vaatii myös koulutusta, mikä vaatii hankintatoimelta osaamista ja yhteyttä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin. 

Liitteet

Lausunto hankintalaki

lausunto-hankintalaista-vn-21718-2023-tem-1.pdf, 123 kt

Lataa