Poikkeusoloissa terveysteknologian rooli korostuu

Lausunnot

Sailab – MedTech Finland ry antoi 14.2.2023 sosiaali- ja terveysministeriön EU33-jaostolle lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston kannasta koskien pandemiavalmiutta ja -varautumista ja pandemian torjuntaa koskevan kansainvälisen sopimuksen sekä kansainvälisen terveyssäännöstön muutosten neuvottelemisesta
 
Terveysteknologiayritysten toimialajärjestönä Sailab – MedTech Finland ry nosti esille seuraavaa:
 
Terveysteknologia on kriittinen osa terveydenhuoltoamme ja pandemia-aikana sen merkitys korostui entisestään. Lääkinnällisten laitteiden kriittinen rooli kriisin hallinnassa huomattiin jo COVID-19-pandemian aikana niin henkilöiden suojautumisessa, sairauden diagnosoinnissa kuin sairastuneiden hoidossa. Tämän toimialan merkitys ja laajuus on syytä tunnistaa jatkossa.
 
Erityisesti poikkeusolojen aikana on ensiarvoisen tärkeää, että terveysteknologian saatavuus kyetään varmistamaan. Sailab – MedTech Finland ry pitää edistettävänä tuotanto- ja logistiikkaketjujen tunnistamista. Huoltovarmuuden takaamiseksi markkina tulee pitää monitoimijaisena, Euroopan sisäinen terveysteknologiateollisuus elinvoimaisena ja sisämarkkinoiden toimivuutta edistää.
 
Sailab – MedTech Finland ry tukee valtioneuvoston näkemystä siitä, että neuvoteltavana olevien sopimusten suhdetta kansalliseen sekä EU:n lainsäädäntöön ja muihin kansainvälisiin sopimuksiin tulisi arvioida neuvottelujen aikana. Uudistettu ja tiukentunut lääkinnällisten laitteiden (terveysteknologian) sääntely itsessään uhkaa aiheuttaa haasteita lääkinnällisten laitteiden saatavuuteen.
 
Jotta terveysteknologian saatavuus kyetään varmistamaan, niin muina aikoina kuin poikkeusoloissa, tulee terveysteknologian sääntelykokonaisuus pitää mahdollistavana.
 
Terveysteknologian lainsäädännön selkeyttämiseksi tulee sille asettaa oma vastuuministeriönsä ja luoda terveysteknologiastrategia. Sailab – Medtech Finland ry esittää luontevaksi vastuuministeriöksi Sosiaali- ja terveysministeriötä.
 
Terveysteknologialla tarkoitetaan lääkinnällisiä laitteita ja ihmisen ulkopuoliseen diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita. Terveydenhuollon käytössä on jo tällä hetkellä yli 500 000 terveysteknologian tuotetta ja niitä käytetään joka ikinen sekunti. Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritykset edustavat 80–90 % Suomessa käytössä olevista lääkinnällisistä laitteista ja diagnostiikan ratkaisuista.