Sailab – MedTech Finland ry lausui ympäristöministeriön luonnokseen kansallisesta kemikaaliohjelmasta

Lausunnot

Sailab – MedTech Finland ry antoi 15.11.2021 ympäristöministeriölle lausunnon valmisteltavasta kansallisesta kemikaaliohjelmasta.

Kansallisen kemikaaliohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä, tunnistaa sekä torjua eri lähteistä peräisin olevaa haitallisten aineiden aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sekä väestön ja työntekijöiden haitallista altistumista kemikaaleille.”

Sailab – MedTech Finland ry kiittää mahdollisuutta lausua ympäristöministeriön luonnoksesta.

Sailab – MedTech Finland ry

on yli sadan kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävimmän terveysteknologiayrityksen toimialajärjestö. Yhdistyksen jäsenyritykset toimivat Suomessa terveysteknologian ratkaisujen ja niihin liittyvien palveluiden valmistajina, maahantuojina, edustajina tai markkinointiyhtiöinä. Sailab – MedTech Finland ry:n tavoitteena on, että suomalaisille ihmisille ja terveydenhuollolle voidaan tarjota turvallisia, kustannusvaikuttavia, innovatiivisia sekä laadukkaita terveysteknologian tuotteita ja niihin liittyviä palveluita.

Kemikaaleiksi luokiteltuja aineita käytetään niin lääkinnällisissä laitteissa kuin in vitro diagnostiikan -laitteissa merkittävissä määrin. Kemikaalit ovat osa terveysteknologiaa ja terveydenhuoltoa.

Lausunto kansalliseen kemikaaliohjelmaan

Yhdistys pitää hyvänä ja tärkeänä sitä, että kansallisella kemikaaliohjelmalla tavoitellaan kunnianhimoisesti terveyden- ja ympäristönsuojelua. Pidämme tärkeänä huomioida osana kansallista kemikaaliohjelmaa terveysteknologiassa ja terveydenhuollossa käytettävät kemikaalit ja suhteuttaa kunnianhimoiset tavoitteet yhteen terveydenhuollon arvopohjaisen toteuttamisen ja huoltovarmuuden kanssa.

Sailab – MedTech Finland ry nostaa esiin seuraavat keskeiset asiat:

  • Kansallisen kemikaaliohjelman terveyden- ja ympäristönsuojelun tavoitteet tulee suhteuttaa yhteen terveydenhuollon arvopohjaisen toteuttamisen ja huoltovarmuuden kanssa. Kemikaaleiksi luokiteltuja aineita käytetään merkittävissä määrin terveysteknologiassa ja terveydenhuollossa.
  • Kemikaaliohjelma huomioi terveysteknologian erityisluonteen ja terveysteknologiaa koskevat tiukat turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset sekä pitkät tuotekehitys- ja sertifiointiprosessit.
  • Kansallisesti ei toteuteta liian nopeita ja ankaria toimia, esim. käyttökieltoja tai rajoituksia, vaan mahdollistetaan oikeasuhtainen riskinjako, jotta taataan tuotteiden saatavuus jatkossakin. Ammattikäyttäjien osaaminen ja heitä koskevat vaatimukset huomioidaan osana kemikaalien käyttöä ja riskinjakoa.
  • Haitallisimpien kemikaalien välttämättömänä käyttötarkoituksena tunnustetaan terveysteknologiassa käytettävät kemikaalit terveydenhuollon toteuttamisena.
  • Kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädäntöjen keskinäisten yhteyksien eli rajapintojen tarkastelu ja sääntelyn yhteensovittaminen toteutetaan tarkasti selvittäen ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
  • Kansalliset kemikaaliohjelman toimet ja sääntelyä koskevat yhdistämistoimet tulee toteuttaa selkeästi ja aiheuttamatta tarpeetonta byrokratiaa.
  • Suomi vaikuttaa kansainvälisesti ja erityisesti EU-tasolla kemikaalitoimintaympäristöön siten, että tavoitteena on yhdenmukainen sääntely, joka tukee terveysteknologian ja terveydenhuollon toimintaedellytyksiä.

Koko lausunto ja tarkemmat perustelut löytyvät tämän uutisen liitteenä.

Liitteet

Sailab - Medtech Finland lausunto YM kemikaaliohjelma

sailab-medtech-finland-lausunto-ym-vn82332021.pdf, 138 kt

Lataa