Sailab – MedTech Finland ry:n lausunto terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan lain uudistukseen

Lausunnot

Sailab – MedTech Finland ry:n hallitus hyväksyi 29.8. yhdistyksen lausunnon terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan lain uudistamiseen. Asiakirja on valmisteltu yhdistyksen MD- ja IVD-työryhmissä.

EU:n MD- ja IVD-asetukset ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, joten kansallista sääntelyvaraa on varsin vähän. TLT-lain uudistuksessa keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa kielivaatimukset, hallinnolliset menettelytavat ja maksujen periminen sekä terveydenhuollon yksiköiden omaan laitevalmistukseen liittyvät vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin poikkeusmenettelyt.

Lausunto tämän uutisen liiteenä.

Liitteet

Sailab - MedTech Finland ry lausunto TLT-lain uudistamiseen 2019 08 29

sailab-medtech-finland-ry-lausunto-tlt-lain-uudistamiseen-2019-08-29.pdf, 212 kt

Lataa