Terveysteknologian tutkimus vaatii oman lainsäädäntönsä

Lausunnot

Sailab -MedTech Finland ry antoi lausuntonsa Sosiaali- ja terveysministeriölle kliinisiä lääketutkimuksia ja lääketieteellistä tutkimusta koskien.

Keskeinen viesti on, että vaikka lääkkeet ja terveysteknologia ovat toisiaan täydentäviä, on niistä säädettävä erikseen. Terveysteknologian tutkimusta ei voi säätää lääketutkimuksen ehdoilla ja EU:n lääkeasetukseen pohjautuen, vaan omana kokonaisuutenaan alan erityispiirteet sekä IVD-, MD, AIDD-asetys huomioiden.

Lisäksi Sailab -MedTech Finland ry muistutti lausunnossaan, että Euroopan komissio on antanut HTA (Health Technology Assessment) näkemyksensä, joka merkittävällä tavalla vaikuttaa terveysteknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen mahdollisesti voimaan tullessaan.

Tästä syystä yhdistys katsoo, että terveysteknologia kehittyvänä ja vahvistuvana toimialana tarvitsee oman lainsäädännöllisen kokonaisuutensa ja osaamisensa.

Samalla se antaisi Suomelle merkittäviä mahdollisuuksia. Terveysteknolologian T&Ki-toiminnassa on merkittäviä mahdollisuuksia. Muissa pohjoismaissa tehdään terveysteknologian saralla 2/3 enemmän T&Ki -toimintaa kuin Suomessa.

Kehittämällä toimintaympäristöä ja tarkoituksenmukaista lainsäädäntöä yhteistyössä terveysteknologian kanssa, on Suomeen mahdollista luoda elinvoiman lähteitä ja lisätä kansainvälistä osaamista, koulutusta ja investointeja.

Lausunto kokonaisuudessaan löytyy liitetiedostosta.

Lisätietoja

Hollanti Laura

Laura Hollanti

Toimitusjohtaja

+358 40 741 6299

Liitteet

Lääketieteellinen tutkimus_lausunto_SMTE

sailab_medtech-finland_stm_2791_2017-ja-stm077_00_2017.pdf, 163 kt

Lataa