Apteekkien rooli terveysteknologiassa kasvaa

Lausunnot

Sailab -MedTech Finland ry antoi lausuntonsa 26.2.2018 koskien lakia lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta.

Sailab -MedTech Finland ry nosti lausunnossaan esille erityisesti sen, että potilaille sekä omaisille tarjottavien terveysteknologian ratkaisujen määrä lisääntyy. Samalla apteekkien merkitys terveysteknologian luotettavan tiedon ja neuvonnan lähteenä kasvaa.

Yhdistyksen mielestä laaja ja toimiva apteekkiverkko mahdollistaa potilaiden omaehtoista elämää ja voi tarjota palveluita terveysteknologian turvallisen käytön edistämiseksi.

Tästä syystä yhdistys pitää positiivisena sitä, että myös harvaan asuttujen alueiden apteekkipalveluiden saatavuutta sekä sosiaalihuollon toimipisteitä tarkastellaan ja kehitetään. Sailab -MedTech Finland ry:n mielestä esitetyt muutokset apteekin perustamisen sujuvoittamisesta ja nopeutetusta apteekkarin vaihdostilanteesta ovat tarkoituksenmukaisia.

Lisäksi lausunnossa nostettiin esille, että ammattitaitoinen, koulutettu ja osaava henkilöstö on tärkeä osa turvallista apteekkitoimintaa. Osaamistarpeiden muuttuessa täydennyskoulutuksesta on huolehdittava ja asetustekstiä laadittaessa tämä on hyvä huomioida. Erityisesti terveysteknologian vaikuttavan ja turvallisen käytön ja mahdollisuuksien tarjoamisen näkökulmasta.

 

Liitteet

Sailab -MedTech Finland ry:n lausunto lääkelaista ja lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annettua lakiesitystä koskien

stm095_00_2012_-sailab_medtech-finland_lakiesitys-laakelain-seka-laakealan-turvallisuus-ja-kehittamiskeskuksesta-annetun-lain-muuttamisesta.pdf, 158 kt

Lataa