8.2. Terveysteknologian tutkimusapurahat kolmansille osapuolille

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset voivat myöntää tutkimusapurahoja kolmannen osapuolen vastuulla olevan tutkimuksen tueksi.

Jäsenyritysten myöntämät tutkimusapurahat voivat sisältää tutkimukseen liittyviä, dokumentoituja kuluja tai palveluita ja /tai sopivia määriä kertakäyttöisiä tai monikäyttöisiä ilmaisia tuotteita tutkimuksen ajaksi. Tutkimusapurahan tai muun tuen käyttökohde tulee olla selkeästi määritelty.

Pyyntö tutkimusapurahoista tehdään jäsenyrityksille kirjallisesti ja se sisältää vähintään tiedot tutkimuksen luonteesta, keskeisistä tavoitteista, tutkimuksen kustannus- ja aikataulusuunnitelman, haittavaikutusarvioinnin sekä keskeiset päätöskohdat kuten mahdolliset eettisen valvontakunnan vaatimukset sekä rekisteröinti ja/tai muut viranomaishyväksynnät. Tämä tutkimustarkoitus vahvistetaan kirjallisella sopimuksella tutkimusapurahan saajaorganisaation kanssa. Tutkimusapurahoja myöntävät jäsenyritykset eivät saa vaikuttaa tutkimuksen tekoon.

Jäsenyrityksien oikeus varmistaa tutkimusapurahan suuntaaminen sovittuun tarkoitukseen määritellään kirjallisessa tutkimussopimuksessa. Sopimuksen tulee sisältää keinot, joilla jäsenyritys voi varmistaa, että jäsenyrityksen myöntämä apuraha käytetään sopimuksen mukaisesti. Sopimus voi sisältää esimerkiksi pyynnön saada kopioita tutkimuksen dokumentoinnista, kuten tutkimusprotokollasta, eettisen komitean hyväksynnästä, raportoinnista tai loppuraportista.

Mikäli tutkimukseen tarvitaan eettisen neuvoston päätös, mutta sitä ei ole vielä annettu, voi jäsenyritys myöntää alustavasti tutkimusapurahan tietylle projektille ennen virallista päätöstä, mutta lopullista tutkimusrahan myöntämistä ei voida tehdä ennen kuin virallinen päätös tutkimukselle on saatu.  Jäsenyrityksellä on oikeus julkistaa tiedot siitä, mihin tutkimustarkoitukseen apuraha pyydetty.