8.1. Terveysteknologian koulutusapurahat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja ammattilaisille

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset voivat myöntää koulutusapurahoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen tukemiseksi. Apurahaa hakee sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröity organisaatio ja se myönnetään organisaatiolle pois lukien kolmannen osapuolen järjestämä menetelmäkoulutus. Painavin, dokumentoiduin perustein jäsenyritys voi tarjota apurahaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle.

Apurahan käyttötarkoitus sovitaan kirjallisessa sopimuksessa ja apurahan myöntäneellä jäsenyrityksellä on oikeus tarkistaa apurahan saaneelta organisaatiolta, että raha on käytetty sopimuksessa sovitun mukaisesti.

Jäsenyritys voi tukea sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita myöntämällä apurahan, joilla tuetaan organisaation edustajien osallistumista kolmannen osapuolen järjestämään koulutustapahtumaan. Myös tällöin apuraha myönnetään sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle ja apurahan saanut organisaatio valitsee osallistujat. Tämä tulee määritellä myös osapuolten välisessä kirjallisessa sopimuksessa.

Jäsenyritys voi myöntää apurahan myös sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation järjestämään koulutustapahtumaan tämän eettisen ohjeen kolmannen osapuolen koulutuksia ja periaatteita noudattavalla tavalla.  Kun järjestäjänä on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio, ei jäsenyritys voi yksityiskohtaisesti osallistua ohjelman sisältöön, puhujan tai puhujien valintaan eikä määritellä mahdollisesti maksettavia palkkioita. Tämä tulee olla kirjoitettuna sopimukseen. Pyydettäessä jäsenyritys voi suositella puhujia tai kommentoida ohjelmaa.

Jäsenyritykset voivat myöntää koulutusapurahoja edistääkseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ammatillista osaamista ja jatkokoulutusta.  Koulutusapurahat anoo ja saa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio vastaavalla tavalla kuin muutkin apurahat. Myös koulutusapurahasta sovitaan kirjallisesti.