8. Terveysteknologian apurahat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritys voi myöntää apurahoja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille. Apuraha maksetaan aina sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle ja siinä tulee näkyä jäsenyritys maksajana. Itsenäisen, laillistetun ammatinharjoittajan osalta sovelletaan tämän ohjeen organisaatioita koskevia ohjeita.

Apurahasta on oltava sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation kirjallinen anomus tai jäsenyrityksen laatima kirjallinen ehdotus. Ehdotuksessa tulee olla riittävät perusteet apurahan tarpeen arviointiin.

Apurahoja ei myönnetä yksittäisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen pyynnöstä eikä niitä myönnetä yksittäisille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille eikä niitä makseta yksittäisen henkilön nimiin –pois lukien kolmannen osapuolen järjestämä menetelmäkoulutus.

Ennen apurahan toimittamista tulee laatia kirjallinen, molempien osapuolten allekirjoittama sopimus. Jäsenyritysten on tarkoituksenmukaisesti dokumentoitava antamansa apurahat kirjanpitolain mukaista määräaikaa noudattaen.

Apurahat eivät saa olla yhteydessä jäsenyrityksen tuotteiden tapahtuneisiin, voimassaoleviin tai tuleviin hankintoihin, suosituksiin, vuokraukseen, määräyksiin, käyttöön tai välittämiseen.

Apurahoilla ei tarkoiteta jäsenyritysten laillisia, normaaleita liiketoimintakäytäntöjä, jotka liittyvät alennuksiin, tuote- tai palvelutarjouksiin tai muihin hintajärjestelmiin kuten hankintoihin.

Apurahan myöntäneet jäsenyritykset dokumentoivat ja julkistavat kaikki myöntämänsä apurahat tämän eettisen ohjeen määrittämällä tavalla.