7.2. Kolmannen osapuolen järjestämä menetelmäkoulutus

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset tarjoavat terveydenhuollolle ja potilaille vaikuttavia, innovatiivisia ratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita. Usein näiden turvallinen ja tarkoituksenmukainen käyttöönotto vaatii uutta osaamista tai entisen osaamisen vahvistamista. Menetelmäkoulutuksia ovat esimerkiksi sellaiset käyttökoulutukset, joilla halutaan varmistaa terveysteknologian ratkaisun ja/tai siihen liittyvän palvelun tuottama hyöty.

Menetelmäkoulutus on esimerkiksi kurssi tai itsenäinen tapahtuma, jossa teoriaopetuksen määrä on vähäistä ja pääpaino käytännön harjoittelussa terveysteknologian ratkaisun ja/tai palvelun hyödyntämiseksi. Koulutus järjestetään kliinisessä tilassa tai vastaavaksi muokatussa harjoitustilassa.

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset voivat tukea kolmannen osapuolen järjestämiä menetelmäkoulutuksia seuraavilla tavoilla:

  • myöntämällä suoraa tukea tai apurahoja tämän eettisen ohjeen mukaisesti
  • myöntämällä taloudellista tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen matkasta, majoituksesta, ruokailusta ja osallistumismaksusta aiheutuneiden kulujen korvaamiseksi siten kuin se määritellään tämän ohjeessa silloin kun menetelmäkoulutus on tarvittaessa tarkoituksenmukaisella tavalla hyväksytty ennakkotarkastusjärjestelmässä (CVS) ja kun jäsenyritys toimii sekä tapahtumamaan että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kotimaan menettelyohjeiden mukaisesti.