7.1. Rinnakkaisseminaarit kolmannen osapuolen koulutuksissa ja tapahtumissa

Jäsenyritykset voivat järjestää rinnakkaisseminaareja (satellite symposium) kolmannen osapuolen järjestämän koulutuksen tai tapahtuman rinnalle aiheista, jotka ovat sopusoinnussa päätapahtuman kanssa.  Jäsenyritykset ovat vastuussa näiden rinnakkaisseminaarien sisällöistä ja puhujavalinnoista sekä mahdollisista kulukorvauksista tämän eettisen ohjeen määrittelemällä tavalla ja tavoitteiden mukaisesti.