7. Terveysteknologiayrityksen toimintaohjeet kolmannen osapuolen järjestämien koulutuksien tai tapahtumien osalta

Kolmansien osapuolien järjestämiksi koulutuksiksi tai tapahtumiksi voidaan katsoa messut, kansalliset tai kansainväliset konferenssit ja vastaavat.

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset voivat tukea rahallisesti tai muuten kolmannen osapuolen järjestämiä koulutuksia ja tapahtumia, jotka noudattavat seuraavia tämän eettisen ohjeen määrittelemiä yleisiä periaatteita tapahtumille ja jotka on tarvittaessa hyväksytty MedTech Europen konferenssien ennakkotarkastusjärjestelmässä (Conference Vetting System CVS).

Kansainvälisten konferenssien ennakkotarkastusjärjestelmä (CVS) on terveysteknologian keskitetty päätöksentekojärjestelmä, joka tukee avoimuuden periaatetta sosiaali- ja terveydenhuollon koulutustapahtumissa ja helpottaa hallintoa eurooppalaisella tasolla.

Ennakkotarkastusjärjestelmän avulla tarkastetaan kolmannen osapuolen koulutustapahtuman tarkoituksenmukaisuus ja eettisyys.  Mikäli kolmannen osapuolen järjestämää koulutustapahtumaa ei hyväksytä järjestelmässä, eivät Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenet voi tukea tapahtumaa. CVS koskee vain kansainvälisiä konferensseja, pääosin suomen kielellä järjestettäviä konferensseja ei katsota kansainvälisiksi.

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset voivat ostaa näyttelytilaa, ilmoitustilaa, tehdä sponsorisopimuksia tai muita vastaavia esimerkiksi promootio- tai mainospalveluita sisältäviä paketteja kolmannen osapuolen koulutuksissa ja tapahtumissa. Myös tässä toiminnassa yrityksen on annettava toiminnastaan ammattimainen kuva ja kaiken materiaalin sekä toiminnan on oltava tämän eettisen ohjeen tavoitteiden ja perusperiaatteiden mukaista.