6.2. Terveysteknologiayrityksen järjestämät myynti-, promootio- ja muut liiketapaamiset

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset voivat järjestää myynti-, promootio- tai muita liiketapaamisia, joiden tarkoituksena on keskustella tuotteista, välineistä, laitteista sekä muista terveysteknologian ratkaisuista ja niihin liittyvistä palveluista ja eduista, tehdä sopimuksia, neuvotella tai keskustella myyntiehdoista tarkoituksenmukaisella tavalla.

Näiden tapaamisten tulee tapahtua lähellä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten pääsääntöistä toimipaikkaa. Myynti-, promootio- tai muissa liiketapaamisissa jäsenyritykset eivät maksa matka- tai majoituskuluja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle.

Myynti-, promootio- tai muissa liiketapaamisissa jäsenyritykset voivat korvata matka- tai majoituskuluja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle silloin kun esiteltävää tuotetta tai tuotekokonaisuutta ei voi siirtää, sekä uuden tuotteen lanseerauksen yhteydessä myös silloin kun vain kannettavia laitteita tai sovelluksia esitellään tuote-, menetelmäkoulutus ja koulutustapahtumissa.