5.5. Terveysteknologian ilmoitus taloudellisesta tuesta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen työantajalle

Tämän eettisen ohjeen tavoitteena on vahvistaa terveysteknologian ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja –organisaatioiden avointa ja läpinäkyvää toimintatapaa. Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset tekevät ilmoituksen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen työnantajalle mahdollisesta taloudellisesta tuesta.

Mikäli terveydenhuollon ammattilainen toimii pääsääntöisesti itsenäisenä ja laillistettuna ammatinharjoittajana, hänen kanssaan solmitaan kirjallinen sopimus ja sovelletaan muita tämän eettisen ohjeen ehtoja organisaatioita vastaavalla tavalla. Jäsenyritys ilmoittaa taloudellisesta tuesta terveydenhuollon ammattilaisen päätoimipaikalle/-paikoille.