5.3. Terveysteknologian korvaamat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten matka-, majoitus- ja ruokailukulut

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset voivat korvata kohtuullisia, etukäteen sovittuja majoitus- ja ruokailukuluja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden edustajille kolmannen osapuolen järjestämisessä koulutuksissa ja tapahtumissa. Tämän vieraanvaraisuuden tulee liittyä koulutuksen tai tapahtuman tarkoitukseen ja se voi kestää vain koulutuksen tai tapahtuman ajan.

Jäsenyritykset voivat maksaa tai korvata sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden edustajien majoituskustannukset normaalitason hotelleissa.

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset voivat maksaa tai korvata sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kohtuulliset ja toteutuneet matkakulut. Mikäli matkakuluja korvataan tai maksetaan, voi matkan kesto kattaa vain virallisen tapahtuman tai koulutuksen osuuden.

Lentomatkustamisen osalta jäsenyritysten korvaus koskee vain turistiluokan lippuja. Poikkeuksena ovat yli viisi (5) tuntia kestävät lennot, yhteyslennot mukaan lukien, jolloin voidaan harkita liikematkustusluokan lippuja.

Myynti-, promootio- tai muissa liiketapaamisissa jäsenyritykset voivat korvata matka- tai majoituskuluja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle silloin kun esiteltävää tuotetta tai tuotekokonaisuutta ei voi siirtää, sekä uuden tuotteen lanseerauksen yhteydessä myös silloin kun vain kannettavia laitteita tai sovelluksia esitellään tuote-, menetelmäkoulutus ja koulutustapahtumissa.”

Tämän eettisen ohjeen perusperiaatteet ovat muun muassa riippumattomuus, kohtuullisuus ja avoimuus. Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritysten on noudatettava tämän eettisen ohjeen periaatteita ja sääntöjä missä tahansa tilanteessa tai paikassa.

Vieraanvaraisuudesta ei saa syntyä kuvaa, että sillä millään tavoin yritetään vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen hoitosuosituksiin, – valintoihin, lähetteisiin, ostoihin, resepteihin tai hankintapäätöksiin.