5.1. Koulutuksen tai tapahtuman ohjelma

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset voivat järjestää tapahtumia tai koulutuksia ja tukea vastaavaa toimintaa osana kolmannen osapuolen järjestämää koulutusta, kun se liittyy tapahtumaan osallistuvien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamiseen, työhön ja/tai lääketieteellisiin käytäntöihin tai kun se on riittävän merkityksellinen, jotta osallistuminen on perusteltua.  Kolmannen osapuolen järjestämissä koulutuksissa koko ohjelmasta vastaa tapahtuman järjestäjä.

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset eivät järjestä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille tai ammattilaisille koulutusta ja tapahtumia, joka sisältää pääosin viihde-, urheilu- tai vapaa-ajan toimintaa.

Mikäli viihde-, urheilu tai vapaa-ajan ohjelmaa järjestetään, ei se saa hallita tai häiritä ammatillisen ohjelman sisältöä, eikä sitä ei saa järjestää päällekkäin tämän kanssa.  Viihde-, urheilu- tai vapaa-ajan ohjelma ei saa olla vetonaulana myöskään kolmannen osapuolen järjestämissä koulutuksissa tai tapahtumissa. Jäsenyritykset eivät järjestä alkoholitarjoilua esimerkiksi seminaareissa tai messujen esittelytiskeillä.

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritys ei voi myöskään tukea viihde-, urheilu- tai vapaa-ajan toimintaa osana kolmannen osapuolen järjestämää koulutusta.  Mikäli kolmannen osapuolen järjestämien koulutustilaisuuksien yhteydessä järjestetään vapaa-ajan ohjelmaa, tulee ne erottaa tapahtuman ammatillisesta ohjelmasta ja eikä jäsenyritys korvaa tai maksa näistä aiheutuvia kuluja osallistujille.