5. Yleiset ohjeet terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon välisestä yhteistyöstä koulutuksissa ja tapahtumissa

Tämän eettisen ohjeen tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä terveysteknologian ratkaisujen entistä parempaa hyödyntämistä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritykset voivat sopia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden edustajien kutsumisesta ja mahdollisesta tuesta kolmannen osapuolen koulutustilaisuuksiin tämän eettisen ohjeen mukaisesti. Tämän luvun periaatteita ja kriteereitä sovelletaan kaikkiin tällaisiin ​​tapahtumiin, joita jäsenyritykset tukevat järjestäjästä tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen osallistumistavasta riippumatta.

Yleiset ohjeet tapahtumien ja koulutusten osalta:

  • Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset voivat tukea sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden edustajien osallistumista koulutuksiin ja tapahtumiin tämän eettisen ohjeen mukaisesti
  • Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset voivat lähettää avoimia ja nimeämättömiä kutsuja koulutuksiin ja tapahtumiin terveydenhuollon organisaatioille, jotka nimeävät edustajansa koulutuksiin ja tapahtumiin.
  • Jäsenyritykset voivat kutsua sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia suoraan menetelmätapakoulutukseen
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat toimia Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritysten neuvonantaja-, asiantuntija- tai esimerkiksi tutkimustehtävässä tämän eettisen ohjeen mahdollistamalla tavalla ja kirjallisesti ehdoista ja sisällöstä sovittaessa
  • Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset eivät suoraan kutsu yksittäisiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kolmannen osapuolen koulutuksiin tai tapahtumiin
  • Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset eivät suoraan kutsu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja eivätkä suoraan tue heidän osallistumistaan kolmannen osapuolen järjestämiin koulutuksiin tai tapahtumiin, vaan kutsut osoitetaan ja tuki osoitetaan terveydenhuollon organisaatioille