Periaate 5) Dokumentaation periaate

Yhteistyöstä Sailab- MedTech Finland ry:n jäsenyritysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja/tai ammattilaisten kanssa jäsenyrityksille tehtävästä työstä tehdään aina kirjallinen sopimus. Sopimuksessa määritellään muun muassa yhteistyön luonne ja tarkoitus, työsuorite ja siitä maksettavat kulukorvaukset ja/tai palkkio. Riittävä dokumentointi, kuten sopimukset, raportit, säilytetään Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyrityksessä kirjanpitoa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Lisäksi Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset ovat kaikessa toiminnassaan sitoutuneet ehkäisemään lahjontaa ja korruptiota.