Periaate 4) Kohtuullisuuden periaate

Terveysteknologiayritykset noudattavat kaikessa toiminnassaan kohtuullisuuden periaatetta, joka ulottuu vieraanvaraisuuteen, mahdollisesti maksettaviin korvauksiin tai tutkimusapurahoihin sekä muuhun yhteistyön muotoihin.