Periaate 3) Avoimuuden periaate

Terveysteknologiayritysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden välinen yhteistyö on avointa ja läpinäkyvää, ja se noudattaa tämän eettisen ohjeen lisäksi Suomen lainsäädäntöä, paikallisia lakeja, asetuksia ja ammatillisia ohjesääntöjä.