3. Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettisen ohjeen velvoittavuus ja soveltamisala

Tämä Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje on Sailab –MedTech Finland ry:tä ja sen jäsenyrityksiä sitova. Ohje pohjautuu MedTech Europen eettiseen ohjeeseen, joka on voimassa koko Euroopan alueella. Tulkinnassa tukeudutaan MedTech Europen ohjeeseen.

Tämä eettinen ohje on vähimmäisvaatimus Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyrityksille. Tämän lisäksi noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, asetuksia, sääntöjä tai ammatillisia ohjeita, mukaan lukien yritysten omat ohjeet.

Sailab-MedTech Finland ry:n ja sen jäsenyritysten vastuu voi ulottua myös kolmannen osapuolen toimintaan, silloin kun jäsenyritys toimii yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa.  Sailab -MedTech Finland ry suosittelee jäsenyrityksiä sopimaan kirjallisesti tämän eettisen ohjeen noudattamisesta myös kolmannen osapuolen kanssa.