Tavoite 3) Terveysteknologia vaatii kliinistä osaamista ja asiantuntijuutta

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kliinisen osaamisen ja asiantuntijuuden kehittyminen, potilasturvallisuuden parantaminen ja kehittyvän terveysteknologian ratkaisuiden ja niihin liittyvien palveluiden edistämisen hyödyntäminen on keskeistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset tukevat tutkimusta ja koulutusta, joka edistää tähän tavoitteeseen pääsemistä.