Tavoite 1) Terveysteknologian kehittymisen mahdollistaminen

Innovaatiot ja uudet ratkaisut ovat keskeisiä terveysteknologiaa ja siihen liittyviä ratkaisuita tehokkaasti hyödyntävän terveydenhuollon toimintaympäristön luomisessa. Terveysteknologian ratkaisujen ja palveluiden kehittäminen vaatii entistä enemmän yhteistyötä, tutkimusta ja tuotekehitystä sekä koulutusta ja tulosten jakamista Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, näiden organisaatioiden, potilasjärjestöjen ja viranomaisten kesken.