2. Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettisen ohjeen tarkoitus ja tavoitteet

Sailab – MedTech Finland ry:n päivitetyn eettisen ohjeen tarkoituksena on:

  • edistää ja selkeyttää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja ammattilaisten (ml. laillistettu ammatinharjoittaja) sekä terveysteknologiayritysten hyviä ja yhtenäisiä yhteistyö- ja liiketoimintatapoja
  • varmistaa sosiaali- ja terveysalalla toimivien osapuolten keskinäinen riippumattomuus
  • vahvistaa avoimuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta alan eri toimijoiden kesken
  • varmistaa Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritysten eettinen toimintatapa suhteessa sosiaali- ja terveysalan toimijoihin ja organisaatioihin

Eettisen ohjeen tavoitteena on myös mahdollistaa terveysteknologian kehittyminen, lisätä turvallisuutta ja vaikuttavuutta ja vahvistaa osaamista seuraavilla tavoin: