17.5. Mahdollinen tulkintatilanne, -ristiriita tai jatkovalitus MedTech Europelle

Valitukset, jotka tulevat suoraan MedTech Europelle käsitellään MedTech Europen eettisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Kansallisen kiistojen sovitteluprosessin aikana eettinen valvontakunta tai sen jäsenet voivat pyytää eettisen ohjeen tulkintaa MedTech Europen valvontakunnalta. Eettinen valvontakunta ei jatka asian käsittelyä ennen kuin MedTech Europen sisäisen valvonnan komitea on antanut ohjeita. Eettinen valvontakunta ottaa MedTech Europen ohjeet huomioon päätöksenteossa

Myös kukin valituksen osapuoli voi viidentoista (15) päivän sisällä valvontakunnan päätöksestä pyytää MedTech Europen valvontakunnalta tulkintaa/päätöstä. Tämän kaltaisessa tilanteessa kansallinen päätös pannaan voimaan vasta kun MedTech Europen valvontakunta on antanut ohjeet, ja eettinen valvontakunta on ottanut ohjeet huomioon ennen lopullisen päätöksen antamista.  15 päivän aika, joka on mainittu yllä, alkaa jokaisen osapuolen kohdalta osapuolelle tarkoitetun päätöksen saapumispäivämäärästä.