17.4. Terveysteknologian eettisen valvontakunnan oikeus myöntää sanktioita ja pakotteita

Sailab -MedTech Finland ry:n yhdistyksen kokous hyväksyy vuosittain seuraavalle kalenterivuodelle asettavat sanktiot ja pakotteet.  Eettisellä valvontakunnalla on oikeus antaa päätöksen mukaisia sanktioita ja asettaa pakotteita harkintansa mukaan. Näiden sanktioiden ja pakotteiden tulee olla sopusuhteessa tehtyyn rikkomukseen, ennustettavia, sekä toimia pidäkkeinä.

Suhteutettuna rikkomuksen vakavuuteen tai jatkuvuuteen, sanktiot voivat olla seuraavia:

  •  kirjallinen varoitus;
  • sakko;
  • kirjallinen vaatimus, että rikkomuksen tekijän tulee ottaa käyttöön Sailab –MedTech Finland ry:n eettinen ohje;
  • tarkastus ja auditointi rikkomuksen tekijän luona sisäisen valvontakomitean määräämän kolmannen osapuolen tekemänä rikkomuksen tekijän kustannuksella;
  • ·vaatimus, että rikkomuksen tekijä hankkii takaisin tuotteet ja/tai tavarat (liikelahjat, näytteet sekä vastaavat), jotka on annettu tämän eettisen ohjeen vastaisesti ja/tai lähettää asiakastiedotteen uusista toimintatavoista;
  • vaatimus, että rikkomuksen tekijä julkaisee tai muuten levittää korjatun tai selvittävän tiedonannon tai lausunnon;
  • raportointi Sailab –MedTech Finland ry:n hallitukselle, jotta hallitus käynnistää toimet yrityksen erottamiseksi joko kokonaan tai tietyksi ajaksi ja antaen takaisin pääsylle ehdot;
  • raportointi Sailab –MedTech Finland ry:n hallitukselle, jotta hallitus kieltää rikkomuksen tehneen yrityksen edustajia pääsemästä mihinkään Sailab-MedTech Finland ry:n luottamustoimeen; osallistumasta jaostojen kokouksiin tai työryhmiin tai saamasta yhdistyksen tiedotteita tai tietoa;
  • julkaisu päätöksistä tai pakotteista rikkomuksen tekijää vastaan.