17.3. Terveysteknologian eettisen valvontakunnan päätös

Ennen päätöstä eettinen valvontakunta kuulee kaikkia osapuolia tasapuolisesti. Mikäli sopimusmenettely ei ratkaise tilannetta, antaa valvontakunta päätöksen.

Päätöksen tehtyään eettinen valvontakunta ilmoittaa päätöksistään kirjallisesti kaikille osapuolille rekisteröidyllä tai vakuutetulla postilla, josta saa vastaanottajan kuittauksen, tai jollain muulla vastaavalla tavalla, josta saa todisteen päätöksen toimituksesta.

Päätös sisältää ne syyt ja perusteet, jolla päätökseen päädyttiin ja päätös on kaikkien valvontakunnan jäsenten allekirjoittama. Kopiot päätöksestä annetaan kaikille osapuolilla. Eettisen valvontakunnan päätökset sisältävät aina myös toimintaohjeet sen varalta, mikäli osapuolista jokin haluaa saada tehdylle päätökselle MedTech Europen tulkinnan 15 päivän sisällä päätöksestä saapumisesta.