17.2. Valituksen käsittely Terveysteknologian eettisessä valvontakunnassa

Mikäli asia otetaan käsittelyyn eettisen ohjeen valvontakunnassa, käynnistetään ensivaiheessa sovittelumenettely.

Sovittelumenettelyyn voi valvontakunta ottaa mukaan itsenäisen kolmannen osapuolen edustajan tai muun sovittelijan, tai valituksesta riippuen yritetään päästä yhteiseen ratkaisuun eri osapuolten kanssa.

Tämä yhdistyksen menettelytapa ja sovittelukäytäntö eivät estä kantajaa viemästä asiaansa normaaliin oikeuskäytäntöön tai muuhun vastaavaan, hakemaan oikeuden päätöstä.  Valitusten käsittelyssä pyritään suhteellisuuteen, nopeuteen, puolueettomuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja läpinäkyvyyteen.