16.1. Sailab –MedTech Finland ry:n eettisen ohjeistuksen työryhmä

Terveysteknologian ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Tästä syystä myös terveysteknologian ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyön eettistä ohjetta tulee jatkuvasti tarkastella suhteessa toimintaympäristöön, lainsäädäntöön ja sen muutoksiin sekä toimialaan.

Sailab –MedTech Finland ry:n eettisen ohjeistuksen työryhmä auttaa jäsenyrityksiä noudattamaan velvollisuuksia, jotka koodisto määrittelee, tiedottaa eettisestä ohjeesta kaikkia osapuolia ja valmistelee sen päivitystä sekä auttaa jäsenyrityksiä jakamaan parhaat käytännöt eettisen ohjeen ja sovitteluperiaatteen käytöstä. Työryhmä valmistelee koulutukset eettisen ohjeen osalta jäsenyrityksille ja mahdollisesti myös yhteistyökumppaneille.

Eettisen ohjeistuksen työryhmä koostuu jäsenyritysten edustajista, siten miten Sailab -MedTech Finland ry:n hallitus tai vuosikokous päättää. Jos asiaa ei ole päätetty, kuka tahansa kiinnostunut jäsenyrityksen työntekijä voi osallistua työryhmän työskentelyyn. Työryhmä ei tee päätöksiä, vaan suosittelee ja tekee ehdotuksia Sailab –MedTech Finland ry:n hallitukselle ja/tai yhdistyksen kevät- tai syyskokoukselle.

Menettelytapaohje arvioidaan kahden (2) vuoden välein ja eettinen ohje kokonaisuudessaan vähintään viiden (5) vuoden välein.