16. Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettisen ohjeen hyväksyminen ja siirtymäsäännökset terveysteknologian yrityksille

Tämä päivitetty eettinen ohje astui voimaan 1.1.2018 siirtymäaikaa noudattaen. 1.1.2019 mennessä kaikki Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyritykset ovat ottaneet tämän eettisen ohjeen käyttöönsä ja noudattavat sen toimintatapoja.  Sailab-MedTech Finland ry:öön liittyviä jäseniä koskevat samat säännöt kuin tämän hetkisiä jäseniä.

Eettinen ohje on Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyrityksiä sitova ja Sailab –MedTech Finland ry vaatii jäsenyrityksiltään eettisen ohjeiston hyväksymistä ja noudattamista.

Mikäli yritys ei hyväksy päivitettyä eettistä ohjetta, tulee yrityksen viipymättä ilmoittaa tästä Sailab – MedTech Finland ry:lle. Tällöin yritys erotetaan välittömästi yhdistyksen jäsenyydestä, mutta sen tulee hoitaa jäsenmaksuvelvoitteensa sääntöjen määräämällä tavalla. Sailab – MedTech Finland ry ylläpitää internet-sivuillaan (www.sailab.fi) listaa jäsenyrityksistään. Jäsenyrityslistasta voi tarkistaa yritykset, jotka noudattavat Terveysteknologian ja terveydenhuollon yhteistyön eettistä ohjeistoa. Lisäksi yrityksillä on oikeus käyttää toiminnassaan ”Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritys” –tunnusta.