14.2. Näytteenä toimivat tuotteet ja/tai palvelut

Jäsenyritykset voivat tarjota näytteitä tuotteistaan ja/tai palveluistaan veloituksetta, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot voivat perehtyä tuotteisiin ja/tai niihin liittyviin palveluihin, saada riittävän tietotaidon käyttääkseen tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti kliinisessä työssä ja päättääkseen aikovatko tai milloin aikovat käyttää, tilata, ostaa, määrätä tai suositella tuotetta ja palveluita tulevaisuudessa.

Kertakäyttöisten näytteiden määrä ei voi olla suurempi kuin kohtuullinen siihen nähden, että sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ja ammattilaiset saavat riittävän perehtymisen avulla riittävän tietotaidon käyttää tuotetta.

Ei-kertakäyttöisten näytteiden osalta perehtymisen kesto riippuu arvioidusta käyttötiheydestä, tarvittavan käyttökoulutuksen kestosta sekä niiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten määrästä, jotka tarvitsevat koulutusta tuotteen käyttöön.

Ei-kertakäyttöisten näytteiden omistusoikeus säilyy jäsenyrityksellä. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta ja ammattilaisilta näytteet palautetaan jäsenyritykselle mahdollisimman pian perehtymisajan loputtua.