14. Terveysteknologian esittelytuotteet ja näytteet sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja ammattilaisille

Jäsenyritykset voivat toimittaa tuotteitaan esittelytuotteiksi (demo) tai näytteiksi veloituksetta, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ja ammattilaiset voivat arvioida ja tutustua tuotteiden tai niihin liittyvien palveluiden turvalliseen, tehokkaaseen ja asianmukaiseen käyttöön ja toimintoihin, sekä päättää milloin käyttää, tilaa, ostaa, määrää tai suosittelee tuotetta ja/tai palvelua tulevaisuudessa.

Esittelytuotteet ja/tai näytteet sekä niihin mahdollisesti liittyvät palvelut voivat olla ei-kertakäyttöisiä tai kertakäyttöisiä.

Jäsenyritykset ja terveydenhuollon organisaatiot sopivat kirjallisesti esittelytuotteista ja näytteistä, niin että sopimuksessa ilmaistaan selkeästi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja ammattilaisille, että esittelytuotteet ja näytteet ovat veloituksettomia. Tieto tulee toimittaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille kirjallisesti, lisäksi on kirjallisesti sovittava toimitukseen liittyvistä muista ehdoista viimeistään tuotteen toimituksen yhteydessä.

Jäsenyritykset pitävät kirjaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja ammattilaisille toimitetuista esittelytuotteista tai näytteistä. Tähän tarkoitukseen käy esimerkiksi toimitusvahvistus kokeiltavan tuotteen tai näytteen toimituksesta sekä palautuskuitti ei-kertakäyttöisten tuotteiden tai yli jääneiden näytteiden palauttamisesta.

Jäsenyritykset voivat myös tarjota poikkeuksellisesti toisen yrityksen tuotteita esittelytuotteen tai näytteen yhteydessä, jos toisen yrityksen tuotteita tarvitaan testaamista tai arviointia varten. Tämän kaltaisia tuotteita voivat olla esimerkiksi tietotekniikan ratkaisut tai ohjelmistot.

Esittelytuotteiden tai näytteiden tarjoaminen ei saa palkita, houkuttaa tai kannustaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita tai ammattilaisia ostamaan, vuokraamaan, suosittelemaan, määräämään, käyttämään, tarjoamaan tai hankkimaan jäsenyritysten tuotteita.

Näitä esittelytuotteita tai näytteitä koskevia sääntöjä ei sovelleta muihin tuotteisiin tai palveluihin liittyviin järjestelyihin, kuten kliinisiin kokeisiin tai muuhun tutkimukseen tai toimitukseen alennuksineen tai julkisen hankinnan hintakannustimiin