13. Terveysteknologian huomionosoitukset, liikelahjat tai koulutustuotteet sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille tai ammattilaisille

Jäsenyritykset voivat antaa arvoltaan vähäisiä koulutustuotteita, huomionosoituksia tai arpajaispalkintoja Suomen lakien, säännösten ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation toimintamaan ammatillisten ohjesääntöjen mukaisesti.

Jäsenyritykset voivat antaa koulutustuotteita, liikelahjoja, huomionosoituksia tai arpajaispalkintoja vain seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • ne ovat arvoltaan vähäisiä
  • ne voivat sisältää tuotemerkin tai olla ilman tuotemerkkiä
  • ne liittyvät suoraan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen ammatinharjoittamiseen tai hyödyttävät potilasta tai palvelevat nimenomaista koulutuksellista tarkoitusta
  • niitä ei anneta rahana tai rahaa vastaavassa muodossa eikä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tai organisaation pyynnöstä

Poikkeustilanteen muodostaa ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden koulutustarve.  Tällöin Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritys voi toisinaan antaa arvokkaampia koulutustuotteita sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille, jos nämä tuotteet tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen ja ovat potilaiden parhaaksi. Nämä tuotteet eivät ole tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten henkilökohtaiseen käyttöön. Tuotteen tulee myös liittyä jäsenyrityksen liiketoiminnan piiriin kuuluvaan toimintaan. Jäsenyritys pitää asianmukaista kirjanpitoa tällaisista arvoltaan suuremmista koulutustuotteista sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille.

Koulutustuotteiden ja/tai lahjojen tarjoaminen ei saa palkita, houkuttaa tai kannustaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista tai sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota ostamaan, vuokraamaan, suosittelemaan, määräämään, käyttämään, tarjoamaan tai hankkimaan jäsenyritysten tuotteita.

Tämä luku ei koske arvioitavia tuotteita, esittelytuotteita tai näytteitä, vaan ne määritellään erikseen tässä eettisessä ohjeessa.