12.3. Lisenssimaksut terveysteknologian ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, yksin tai osana ryhmää, luovat usein merkittävää lisäarvoa parantaessaan tuotteita, niiden käyttöä tai terveysteknologiaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle saattaa syntyä immateriaalioikeuksia, esimerkiksi patentteja, liikesalaisuuksia tai muuta tietotaitoa kehitystyöstä.

Lisenssisopimus jäsenyrityksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä tulee tehdä silloin kun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt tai hänen oletetaan tekevän työpanoksen, joka on uusi, tärkeä tai innovatiivinen.

Tämän kaltaisia voivat olla esimerkiksi tuotekehittely, tekniikka, teknologia, prosessi tai menetelmä, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen katsotaan olevan lakien ja asetusten mukaan pääasiallinen tai yhteinen immateriaalioikeuksien omistaja. Jäsenyritysten velvollisuus on noudattaa lisenssien maksuihin liittyen sääntöjä, jotka nousevat kansallisista laeista ja asetuksista.

Jäsenyritysten tai niiden puolesta maksettavat lisenssimaksut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä sovitaan kirjallisesti sopimukseen, ja korvauksen tulee olla asiallinen ja kohtuullinen sekä lakien ja asetusten mukainen.

Esimerkiksi immateriaalioikeuksista maksettujen lisenssimaksujen ehtoina ei saa olla vaatimus, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen ostaa, välittää, hankkii, tilaa tai suosittelee jäsenyrityksen tuotteita, palveluita tai terveystekniikkaa tai jotain muita tuotteita ja tekniikkaa, jotka ovat syntyneet kehitysprojektin tuloksena.