12.2. Terveysteknologian käynnistämä markkinoille saattamisen jälkeinen seuranta

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritys voi käynnistää markkinoille saattamisen jälkeisen seurannan ratkaisuista, hoitomuodoistaan ja/tai niihin liittyvistä palveluista, siten että seurantatutkimuksen tekee kolmas osapuoli.

Tätä seurantaa varten jäsenyritys voi tarjota arvioinnin kohteena olevia ratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle ilman erillistä maksua, sillä ehdolla, että arvioitavista tuotteista saadaan kirjallinen käyttäjäarvio sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta ja ammattilaisilta.

Jäsenyrityksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation tulee tehdä tästä seurannasta kirjallinen sopimus, joka sisältää myös ehdot mahdollisesta tuotteiden toimittamisesta ja kirjallisesta käyttäjäarviosta.

Mikäli seurannassa arvioitavat tuotteet ovat ei-kertakäyttöisiä, riittävä aika arvioinnin tekemiseksi riippuu arvioidusta käyttötiheydestä, sovitusta käyttäjäarvioinnin muodosta, tarvittavan käyttökoulutuksen kestosta tai muista vastaavanlaisista asioista. Ei-kertakäyttöisten tuotteiden omistusoikeus säilyy jäsenyrityksessä, ja että nämä tai käyttämättömät kertakäyttöiset arviointituotteet palautetaan jäsenyritykselle, kun arviointi on tehty, ellei sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio osta tuotetta.

Seurannassa arvioitavien tuotteiden ja/tai siihen liittyvien palveluiden tarjoaminen ei saa väärin palkita, houkuttaa tai kannustaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota tai ammattilaista ostamaan, vuokraamaan, suosittelemaan, määräämään, käyttämään, tarjoamaan tai hankkimaan jäsenyritysten tuotteita. Kaikkien arvioitavien tuotteiden tarjoukset ja/tai toimitukset tulee olla tehty kansallisten lakien, säännösten sekä teollisuuden ja ammatillisten ohjesääntöjen mukaisesti.