12. Terveysteknologian tutkimus ja tiedon kerääminen sekä siihen liittyvä yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Terveysteknologia elää huimaa murrosta ja sen merkitys kasvaa voimakkaasti. Terveysteknologian ratkaisut auttavat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita ja ammattilaisia diagnosoimaan, hoitamaan tai ylläpitämään potilaiden hoitotasapainoa entistä vaikuttavammin ja tehokkaammin. Tätä varten tarvitaan vahvaa tutkimusta, tuotekehitystä ja tiedon keräämistä sekä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.