11.2. Terveysteknologian ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välisten sidonnaisuuksien julkistaminen

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritys noudattaa toiminnassaan avoimuuden periaatetta. Sidonnaisuudet liittyen neuvonanto-, asiantuntija- tai muuhun yhteistyöhön sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja henkilöiden kanssa julkistetaan esimerkiksi tutkimus- tai tuotekehitykseen liittyen tai tutkimuksen tai tieteellisen materiaalin tai näiden julkistusten tai vastaavien yhteydessä.

Jäsenyritykset valvovat, että tähän sidonnaisuuksien ilmoittamiseen liittyvät julkaisut ja sopimukset täyttävät lain asettamat vaatimukset ja muutoinkin noudattavat sääntöjä ja ammatillisia ohjeita.