11.1. Terveysteknologian maksamat korvaukset sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle neuvonanto-, asiantutija- tai muusta vastaavasta tehtävästä

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritys voi maksaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle kohtuullisen korvauksen toiminnasta asiantuntijana tai neuvonantajana tai muissa vastaavissa tehtävissä. Korvaus noudattaa tämän eettisen ohjeen kohtuullisuuden periaatetta siten, että se perustuu yleisesti vastaavista tehtävistä maksettuun hintaan.

Yritykset voivat lisäksi maksaa mukaan kulukorvauksia neuvonantajina tai asiantuntijoina toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, mikäli yritykselle suoritetuista toimeksiannosta on aiheutunut kuluja. Kulukorvauksia voivat olla esimerkiksi matkat, ateriat ja majoituskulut, jotka syntyvät joko jäsenyritysten kanssa tai jäsenyritysten puolesta tehtävistä matkoista.  Myös kulukorvausten osalta noudatetaan tätä eettistä ohjetta ja kohtuullisuuden periaatetta.

Kirjallisessa sopimuksessa sovitaan selkeästi, että mitkä kuluja voidaan neuvonantajalle tai asiantuntijalle korvata ja mitkä niiden korvausperusteet ovat. Kaikkien maksettavien korvausten osalta noudatetaan Suomen verotuksen periaatteita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle maksettava korvaus ei saa olla millään tavalla riippuvainen siitä, että minkä arvosta terveysteknologian ratkaisuja ja/tai palveluita henkilö mahdollisesti ostaa, vuokraa, suosittelee, määrää, käyttää, toimittaa tai hankkii harjoittaessaan ammattiaan tai joka voidaan ostaa, vuokrata suositella, käyttää, toimittaa tai ostaa sen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation toimesta, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen työskentelee.