10. Terveysteknologian antamat lahjoitukset hyväntekeväisyyteen

Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset voivat tehdä lahjoituksia hyväntekeväisyysjärjestöille ja -yhteisöille, säätiöille tai vastaaville rekisteröidyille yleishyödyllisille tahoille mutta eivät yksittäisille henkilöille.

Lahjoituksia tehdessään jäsenyritykset eivät voi rajoittaa lahjoituksensa käyttöä tai käyttötarkoitusta, vaan päätöksen käytöstä tai käyttötarkoituksesta tekee lahjoituksen saanut taho.

Lahjoituksen maksu suoritetaan aina vastaanottavan yhteisön nimelle ja tilille ja lahjoituksen tekijänä tulee näkyä jäsenyritys. Jäsenyritysten on tarkoituksenmukaisesti dokumentoitava antamansa lahjoitukset kirjanpitolain mukaista määräaikaa noudattaen.

Lahjoitukset eivät saa olla yhteydessä jäsenyrityksen ratkaisuiden ja niihin liittyvien palveluiden tapahtuneisiin, voimassaoleviin tai tuleviin hankintoihin, suosituksiin, vuokraukseen, määräyksiin, käyttöön tai välittämiseen. Hyväntekeväisyystoiminta ei toimi millään tavoin myynnin edistämiseksi eikä sitä voi nähdä palkintona hyville asiakkaille.

Nämä lahjoitusta koskevat ohjeet eivät liity jäsenyritysten laillisiin ja normaaliin liiketoimintaan kuuluviin liiketapahtumiin, kuten näyttelytilan vuokraamiseen hyväntekeväisyys- tai muun järjestön järjestämässä tilaisuudessa. Yritysten tulee kuitenkin aina arvioida tilaisuuden luonteen, paikan ja yleisten järjestelyiden sopivuus, sekä osallistumisesta mahdollisesti syntyvä mielikuva, jotta aktiviteetti tukee terveysteknologiateollisuuden ammattimaista mielikuvaa.