1. Terveysteknologian ja sosiaali- ja terveydenhuollon välinen yhteistyö on tärkeää kehittyvässä toimintaympäristössä

Sailab – MedTech Finland ry on Suomessa toimivien terveysteknologiayritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö. Järjestö edistää alan toimintaympäristön ja terveydenhuollon kehittymistä siten, että potilaille ja sosiaali- ja terveydenhuollolle voidaan tarjota laadukkaita, turvallisia, kustannusvaikuttavia ja uusia sekä innovatiivisia hoitoratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita.

Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon kasvaviin tarpeisiin ja sidosryhmien odotuksiin voidaan vastata, tarvitaan eettisesti vahvaa ja toimivaa yhteistyötä Sailab –MedTech Finland ry:n ja sen jäsenyritysten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden sekä näissä työskentelevien tai muuten toimivien henkilöiden kanssa.

Tämä eettinen ohje sisältää määräyksiä, käytäntöjä ja ohjeita näiden tahojen välisistä keskeisistä toiminnoista.

Sailab – MedTech Finland is aligned with Medtech Europe Code – 2 national exceptions

If you are looking for Finnish MedTech Code in English, please notice we are fully aligned with MedTech Europe’s Ethical Code in Finland.

There are only two exceptions. 1) It is not accepted to serve any kind of alcohol in booths etc in normal working hours in Finland. 2) Winter season ends 30.4. in Finland.

Also we have an independent ethical committee which are established 1.1.2019. Committee gives announcements and Q&As. It has also right to give penalties if needed. All the Q&A´s are published in these webpages anonymously.