Kliininen asiantuntija (Application Specialist)

Ilmoittaja ProMedical Oy

Sijainti Helsinki

Haku päättyy 25.5.2021

Lisätietoja Milla Saari

S-posti milla.saari@atalent.fi

Terveysteknologian suunnannäyttäjä, ProMedical, etsii nyt tiimiinsä Kliinistä asiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen Helsinkiin.

Työsi pääpaino tulee olemaan terveydenhuoltoalan kliinisen työn asiantuntemuksessa sekä tämän yhdistämisessä ProMedicalin tarjoamiin lääkinnällisiin laitteisiin. ProMedical edustaa laadukkaita ja tutkittuja tuotteita, joiden toimivuus on osoitettu kliinisessä työssä. ProMedicalin tuoteportfoliosta tulet työskentelemään muun muassa ultraäänilaitteiden, fuusiokuvantamislaitteiden ja -ohjelmistojen, kivenmurskainten, laserlaitteiden, syöpähoitolaitteiden ja dialyysituoteiden parissa. Viet ProMedicalin asiakkaille tietoa terveysteknologian kehityksestä ja siitä, miten terveysteknologian käytöllä tuetaan modernia terveydenhuoltoa. ProMedicalin asiakaskuntaa ovat kaikki Suomen sairaanhoitopiirit, joten sinulla tulee olla matkustusvalmiutta. Kliinisen asiantuntijan roolissa valtaosa asiakkailla tapahtuvasta työstä painottuu kuitenkin Suomen keski- ja eteläosaan. Työssäsi toimit tiiviissä yhteistyössä myyntitiimin kanssa, saaden heiltä tukea omaan työhösi.

Tässä tehtävässä etsimme ennen kaikkea terveydenhuoltoalan ammattilaista, jolla on intoa ja kiinnostusta hypätä osaksi ProMedicalin tiimiä, vauhdittamaan suomalaisen terveydenhuollon kehitystä. Sinun ei tarvitse olla terveysteknologian rautainen ammattilainen, sillä tulet saamaan kattavan koulutuksen ProMedicalin tarjoamiin ratkaisuihin. Ammattitaitoinen tiimi antaa sinulle tuen päivittäiseen tekemiseen. Matkustuksen ollessa jälleen mahdollista, pääset osallistumaan koulutuksiin ProMedicalin edustamien laitevalmistajien luona ulkomailla.

Työtehtäväsi jakautuvat pääosin kahteen osa-alueeseen:

Kliininen asiantuntijatyö – Toimit tuoteportfolion asiantuntijana ja tuet myyntitiimiä lääkinnällisten laitteiden, ohjelmistojen ja tarvikkeiden asiantuntijana. Pääset myös osallistumaan tarjousprosesseihin, kun tuoteasiantuntijuuttasi tarvitaan.

Koekäytöt, käyttöönotot ja käyttökoulutukset – Olet vastuussa lääkinnällisten laitteiden koekäyttöjen, käyttöönottojen ja käyttökoulutusten toteuttamisesta. Toimit myös tiimisi ja asiakkaidesi tukena erilaisissa laitteiden käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä. Järjestät ja koordinoit asiakkaan tiloissa koulutusta laitteiden käyttöön ja kutsut paikalle asiantuntijoita asiakkaan eri ammattiryhmistä (esim. lääkärit, sairaanhoitajat, välinehuoltajat ja lääkintätekniikka). Laadukkaalla koulutuksella olet mukana takaamassa ProMedicalin laitteiden asianmukaisen ja turvallisen käytön kliinisessä työssä.

Lue lisää

Avoimet työpaikat